Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

PwC satsar på entreprenörskap i Västerbotten

PwC vill gärna särskilja sig bland dagens revisionsbyråer. Det märks inte minst på det aktiva samhällsengagemanget där PwC syns i samband med arbetsmarknadsinsatser och olika event som kretsar kring entreprenörskap. I Västerbotten är PwC involverade i det mesta som gynnar tillväxt och företagande. Riskkapitaldagen, uppstart av en riskkapitalskola och en företagartävling är bara några exempel.

Auktoriserad revisor Anders Hettinger, kontorschef på PwC i Skellefteå, har länge varit lite av en frontfigur när det gäller entreprenörskap i Västerbotten. Han har bland annat haft föreläsningar i ämnet på universitetet, medverkar i olika företagarnätverk och syns ofta på evenemangsdagar på temat entreprenörskap.
– Engagemanget bottnar i en strävan efter att skapa tillväxt för Skellefteå och regionen, något som även går hand i hand med de grundvärden som PwC står för. Att bidra till ett bättre företagarklimat, fler jobb och mer omfattande affärer skapar naturligtvis ett större kundunderlag för oss på sikt, förklarar Hettinger.

Tror på långsiktighet
Anders Hettinger belyser ett exempel som tydligt illustrerar hur viktigt det är för PwC att satsa på entreprenörskap. Tillsammans med AB Jämtland har PwC varit med och startat upp AB Västerbotten, som aktivt ska öka företagssamheten i hela regionen. Via AB Västerbotten får kreativa innovatörer en chans att utveckla sin idé och starta ett aktiebolag.
– Satsningen finansieras av regionala aktörer ur det privata näringslivet. Aktörer som liksom vi på PwC tror på långsiktiga investeringar för att stötta regional utveckling. Vi har precis påbörjat en diskussion om att sprida konceptet även till Norrbotten, något som vi gärna är med och bygger upp.
Anders förklarar att Jämtland även inspirerat med sin riskkapitalskola, något som nu ska testas i Västerbotten. I oktober arrangerar PwC Riskkapitaldagen i Norr, ett event som står öppet för hela näringslivet och där man kommer att kunna ta del av öppna seminarier och nätverksaktiviteter.

Skellefteå har alla förutsättningar
Några av Sveriges mest kända innovationer genom tiderna kommer från Skellefteåregionen. Skellefteå har alltid förknippats med ett starkt entreprenörskap, och därför var det många som blev förvånade när en omfattande analys från 2014 visade att nyföretagandet låg långt under riksgenomsnittet. Kommunen och den då nytillträdde näringslivschefen valde att agera snabbt och tog i samarbete med PwC fram ny tillväxtstrategi för ökat nyföretagande, bättre service gentemot befintliga företag och riktade satsningar för att locka nya företag till orten.
– Delprojekt har nu påbörjats inom alla tre områden för att långsiktigt stärka Skellefteå som företagarkommun, berättar Hettinger vidare. Det måste finnas en struktur och en gynnsam miljö för att starta och driva företag i Skellefteå, och hur det ska utvecklas är en av våra absolut viktigaste frågor för framtiden.
Skellefteå har alla förutsättningar för att lyckas. Det finns många typer av företag som kan dra nytta av det kalla klimatet, nämligen alla som är beroende av stora mängder energi och elektronik. Det är ingen tillfällighet att Facebook valde Luleå som hemvist för den nordiska serverhallen. Datahallar utgör en ny affärsmöjlighet för alla städer i norr, och inte minst för Skellefteå som redan har en god infrastruktur och företagarservice på plats.