Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

PwC tar vara på nya möjligheter i Värmland

Affärsrådgivning, cyber security, riskhantering, skatterådgivning, strategifrågor och transaktioner har blivit vardag på PwC. Som en av världens största revisionsbyråer har PwC ett ansvar för att driva utvecklingen av de traditionella revisionstjänsterna vidare, och det uppdraget sammanflätas allt mer med den nya tidens digitala tjänster.

PwC har fått ett mycket bredare uppdrag i samband med digitaliseringen. Det handlar numera om mycket mer än de så kallade bastjänsterna, som traditionellt har omfattat revisions- och redovisningstjänster, men som idag får sällskap av avancerade tjänster inom allt från datasäkerhet till rådgivning kring ekonomiska risker.

Nya möjligheter för affärsutveckling
Digitaliseringen öppnar med andra ord nya möjligheter för affärsutveckling för PwC – och samtidigt även för revisionsbyråns kunder. För att visa att man tar tillvara på dessa möjligheter och går in i framtiden som en modern och nytänkande partner inom revision, redovisning och affärsrådgivning satsar PwC stort på att vidareutveckla det digitala verktyget MyBusiness.
Med MyBusiness kan kunderna få en överblick över hela ekonomiarbetet och sköta hela eller delar av det. Allt sker i samverkan med PwC, båda parter använder samma plattform och ser därmed samma saker. De delar som kunden inte kan eller vill sköta själv tar PwC effektivt över. Under hösten lanseras nya finesser i MyBusiness som ska underlätta arbetet ytterligare, bland annat en app för kvittohantering som funkar i alla typer av smartphones.
Tekniska lösningar kan förenkla och effektivisera ekonomiarbetet, men det krävs samtidigt gedigen kompetens för att säkerställa att det blir rätt hela vägen. Därför satsar PwC även mycket på att stärka sina medarbetare, något som nu blir specifikt påtagligt i Karlstad i samband med att byrån flyttar till nybyggda och helt anpassade lokaler i kontorshotellet Skeppet.
– Vi ser flytten som en bekräftelse på att PwC värnar om både kunder och medarbetare. De nya lokalerna är mer yteffektiva och öppnar möjligheter för mer samarbete och kunskapsutbyte internt. Dessutom har vi nu tillgång till bättre tekniska lösningar för modern mötesverksamhet i Karlstad, säger Martin Myhr, auktoriserad revisor och marknadschef för PwC Värmland.

Utvecklar samarbetet med akademin
Kontoren i Kristinehamn och Karlskoga ingår i samma organisation som Karlstad. De värmländska kontoren kännetecknas av nytänkande och moderna arbetssätt, och därför söker man utveckla samarbetet med akademin ytterligare. Karlstad universitet ligger närmast till hands, men det finns tankar på samarbeten med andra lärosäten också.
– Vi vill både attrahera studenter och vara med och forma ekonomiutbildningen. Vi tar in studenter för exjobb och praktik, vi har också en form av traineeprogram som bedrivs under studietiden, berättar Martin Myhr.
Ekonomi är ett attraktivt studieområde, men det råder samtidigt en stark konkurrens när det gäller att attrahera de bästa.
– PwC kan locka med ett gediget engagemang kring personalfrågor, fortsätter Martin Myhr. Det förstärks genom att medarbetarna får arbeta med de senaste tekniska lösningarna. Det i sin tur öppnar möjligheter för ständig utveckling, något som PwC gärna vill förknippas med på alla områden.