Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

PwC tillverkar inte skogsmaskiner men kan skogsteknik

PwC har sedan många år tillbaka ett starkt engagemang i Vindelns skogstekniska kluster. Vindeln är trots sin glesa befolkningsmängd en industrität kommun med många framstående verkstadstekniska företag. Flertalet är dessutom världsledande inom sina respektive nischer, inte minst inom skogsteknik där företag som Indexator och Cranab har hjälpt till att placera Vindeln på världskartan.

PwC är specialister på att lära känna sina kunder och deras verksamhet. Många av företagen som ingår i det skogstekniska klustret i Vindeln förlitar sig på PwC som samarbetspartner inom antingen revision, affärsrådgivning eller löpande redovisning. En del är återkommande kunder inom alla tjänsteområden, trots att PwC inte har ett eget kontor i Vindeln.
– Vindelns företag kan dra nytta av kompetens från flera orter, då både PwC Umeå respektive Skellefteå regelbundet servar marknaden här. Det som är speciellt utmärkande och extra spännande med Vindeln är att vi här har en tydlig roll som samarbetspartner för några av världens mest framåtsträvande tillverkare av redskap till skogsmaskiner, säger Anders Hettinger, kontorschef på PwC i Skellefteå.

I teknikens framkant
Bland kunderna finns företag som ständigt befinner sig i utvecklingens absoluta framkant och som dessutom bidrar till Sveriges exportnetto. Indexator utvecklar, tillverkar och säljer både rotatorer till främst skogsmaskiner och tiltrotatorer till främst grävmaskiner. Man har exempelvis varumärkesskyddat sin uppfinning ”Rototilt” som i dag betraktas som en generell benämning för tiltrotatorer och med den bryter företaget ny mark på världsmarknaden. I samband härmed delades Indexator i två företag, Indexator Rotator Systems och Indexator Rototilt Systems, båda med huvudkontor och fabriker i Vindeln, men med lite olika inriktning och marknader.
– Vi ser det naturligtvis som oerhört positivt att Indexator väljer att samarbeta med PwC. Vi var med under hela processen då Indexator delades och blev två fristående bolag. Att vi får följa deras utveckling på den globala marknaden tillför en helt annan dimension till uppdraget, fortsätter Anders Hettinger.

Avgörande för Vindelns utveckling
Samtidigt är Indexator med branschkollegor oerhört viktiga för Vindelns överlevnad och fortsatta utveckling som attraktiv etableringsort.
– De verkstadstekniska företagen i Vindeln utmärker sig på flera plan, menar Anders Hettinger. Även när det gäller jämställdhetsfrågor är de framåt, flera av företagen strävar efter att skapa en jämn fördelning mellan män och kvinnor i produktionen. Från vår sida på PwC ser vi att det vittnar om en ledningsfilosofi som stämmer väl överens med de visioner och mål som vi själva satt upp inom PwC.

Heltäckande partner
PwC är världens största revisions- och konsultföretag. Samtidigt profileras verksamheten som en lokal redovisningsbyrå med personliga rådgivarteam för små och medelstora företag.
För att nå den lokala marknaden i Vindeln samarbetar PwC med den lokala redovisningsbyrån Redera. Det är ett ömsesidigt gynnsamt utbyte där Redera sköter löpande redovisning och PwC bistår med revision.
– Genom samarbetet kan vi ge de mindre företagen en heltäckande service med revisions- och redovisningstjänster, sammanfattar Anders Hettinger.