Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

PwC utvecklar lokalt företagande

PwC arbetar för att stärka entreprenörskap och företagande. Det är inbyggt i företagets kultur och förhållningssätt och genomsyrar därmed allt från utveckling av nya tjänster för att möta digitaliseringen på global nivå till ett aktivt arbete för att stärka lokala företag i Skaraborgsregionen.

Många känner PwC som världens största revisionsbyrå och en naturlig partner för stora börsnoterade bolag med världen som arbetsfält. Det stämmer, men PwC är samtidigt de små- och medelstora företagens lokala byrå med ett heltäckande erbjudande gällande ekonomiservice, omfattande såväl löpande redovisning, kvalificerad rådgivning inom affärsutveckling och beskattning som revisionstjänster.
– Eftersom vi finns etablerade med många lokalkontor runtom i Sverige varav tre i Skaraborgsregionen – närmare bestämt Skövde, Falköping och Lidköping, så känner vi också den lokala marknaden mycket väl. Vi vet vilka behov som finns lokalt och kan anpassa vår service efter det, säger Björn Andersson, auktoriserad revisor och marknadsområdesansvarig på PwC i Skaraborgsregionen.

Digitala verktyg lönar sig
PwC har utvecklat ett digitalt verktyg som hjälper kunder inom alla branscher att effektisera ekonomiarbetet och därmed skapa bättre lönsamhet. Verktyget MyBusiness används redan av många små- till medelstora företag som vill göra hela eller delar av sitt ekonomiarbete men som samtidigt söker uppbackning från PwC.
– Vi hjälper företag att fokusera mer resurser på sin kärnverksamhet, förklarar Björn Andersson. Det är numera ett etablerat förhållningssätt som många förknippar PwC med. Det handlar om att hjälpa våra kunder att verkligen nyttja digitaliserade system och rutiner och därmed frigöra kundernas tid för aktiv affärsutveckling och här vänder vi oss till såväl stora som små företag.
Att göra rätt från början är ett framgångsrecept som alla företag eftersträvar och kan förhålla sig till.

Bra grund för utveckling
MyBusiness är ett viktigt inslag i PwC:s digitaliseringsarbete och byrån var tidigt ute med digitala tjänster, i vissa fall långt före marknadens krav och efterfrågan.
– Digitala ekonomitjänster uppskattas allt mer eftersom de sparar tid. Att förenkla kundernas vardag är att bygga en bra grund för ett starkt entreprenörskap med utökade utvecklingsmöjligheter, menar Björn Andersson.