Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Qtagg bemästrar konsten att få ut mer av mindre

De tre grundarna av Qtagg, Tomas Lindqvist, Arne Löfgren och George Fodor har mellan 25 och 40 års erfarenhet av marina automationssystem. Nu har det gemensamma företaget med framgång gett sig in på att ta fram robusta system för bränslebesparing inom sjöfarten.

Den globala sjöfarten är hårt konkurrensutsatt med ständigt ökande miljökrav. Med minskade kostnader för bränsle får man även en motsvarande lägre miljö-belastning.

Allt handlar om att spara
Utvecklingsteamet på Qtagg har resonerat kring den marina sektorns problematik under en längre tid.
– Hur man tar sig från en hamn till en annan på kortast möjliga tid är inte alltid det som prioriteras – idag handlar det istället om att ta sig från A till B med minsta möjliga bränsleåtgång. Dessutom vill man nå destinationen i rätt tid, varken för tidigt eller för sent. Den relevanta frågeställningen kretsar därför kring att hålla tidtabellen och samtidigt förbruka så lite bränsle som möjligt, förklarar Tomas Lindqvist.
– Vi har utvecklat system för att planera rutten på bästa sätt, och samtidigt hålla farten på rätt nivå för att uppnå en jämn effekt. På nästa nivå ser vi till att fartygets framdrivning är optimerad, exempelvis att propellerbladens stigning är optimal för just de förhållanden där fartyget framförs. Ytterligare en dimension handlar om hur mycket bränsle motorn ska få och när, redogör Arne Löfgren.
Qtagg styr med andra ord allt från den initiala planeringen av vilken rutt man ska ta till hur mycket bränsle som ska tillföras för att spara så mycket som möjligt.

Hur kan mindre bli mer?
Svaret är att med Qtaggs patenterade rulldämpningssystem seglar fartyget en betydligt längre sträcka för samma bränslemängd.
Tekniken bakom lösningarna är avancerad, men systemen är utvecklade för att hålla en hög automationsgrad där det i princip bara är att fokusera på säker navigation. Systemet är till och med konstruerat för att hantera väderförändringar längs rutten och för att motverka rullning.
– Om vi tittar historiskt så ser vi att det finns en långvarig strävan inom alla branscher att optimera, effektivisera och få ut mer av mindre. När vi inom Qtagg började använda våra system för att uppnå allt detta insåg vi snabbt att det är mycket svårt att påvisa den utlovade bränslebesparingen eftersom omvärldsförhållandena runt ett fartyg till havs ständigt varierar. Vi har därför valt att utveckla nya statistiska metoder för detta ändamål, berättar George Fodor. Som avslutning säger han:
– Idag är vi på Qtagg experter på att installera våra bränslebesparande system och presentera besparingen och andra viktiga driftdata med tydliga grafer. Den nuvarande tillämpningen är inom sjöfart, men systemen kan mycket väl utvecklas för andra användningsområden i framtiden.