Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Quintus Technologies i kraftig expansion

Ingenjörsföretaget Quintus Technologies satsar hårt på forskning och utveckling i Västerås. Företaget är världsledande inom utveckling och tillverkning av högtryckspressar för avancerad materialbehandling av metaller och keramer samt för avancerad formning av plåt.

Quintus Technologies har mer än 60 års erfarenhet av att utveckla, konstruera och installera system åt kunder inom tillverkande industri för tillverkningsprocesser som kräver extremt höga tryck – ofta i kombination med höga temperaturer. Idag används tekniken inom en lång rad olika områden som exempelvis flyg- och bilindustri, energisektorn inklusive kärnkraft och medicinteknik såsom implantat.

Fördubblar verksamheten
Från Västerås växer Quintus Technologies stadigt år för år och arbete pågår med att fördubbla verksamheten för att möta en stigande efterfrågan globalt. Det kommer av en kraftig expansion inom flera marknader relaterat till affärssegment som flygindustri, energiproduktion, elektronik och medicinteknik, där additiv tillverkning är en starkt växande produktionsmetod.
En viktig tillväxtmöjlighet ligger i att de flesta industrier vill spara energi och öka effektiviteten med minskad bränsleförbrukning. Inom exempelvis fordons- och flygindustrierna handlar det främst att sänka vikt genom att öka hållfasthet i nyckelkomponenter. Det är möjligt tack vare tekniken bakom Quintuspressarna.
– Vi har haft ett par av våra absolut bästa år under 2016 och 2017 med konstant ökande orderingång, vilket i sin tur skapar fler arbetstillfällen – både här i Sverige och för våra sälj- och serviceenheter utomlands. Flygindustrins utveckling utgör naturligtvis en stark drivmotor för oss, informerar Jan Söderström, vd Quintus Technologies. Quintus Technologies har tex, i samarbete med några nyckelkunder, utvecklat en produktionsprocess för varmformning av titankomponenter för flygindustrin.

Avancerade materialegenskaper
Något som driver på Quintus Technologies expansion ytterligare är den kraftiga utveckling som sker inom metallisk additiv tillverkning, eller 3D-printing. Tack vare det stigande intresset för additiv tillverkning ökar intresset även för Quintus Technologies Hot Isostatic Presses (HIP) som är nödvändiga för att åstadkomma rätt materialegenskaper hos 3D-printade detaljer för avancerat industriellt bruk.
– Medicintekniska komponenter, implantat, är speciellt fördelaktiga att tillverka med hjälp av 3D-printing och här ser vi stora tillväxtmöjligheter över hela världen. För att detaljerna ska kunna användas som implantat måste de vara hållbara och homogena och det säkerställs med hjälp av vår HIP-process, förtydligar Jan Söderström.

Kompetensförsörjning – en utmaning
En utmaning för de närmaste åren är fortsatt kompetensutveckling av egen personal samt nyrekrytering av rätt kompetenser, framförallt inom tekniska områden. Jan Söderström förklarar:
– Här ser vi, precis som många andra svenska industriföretag, bekymmer att hitta rätt kompetenser i landet. Inom Quintus Technologies arbetar vi löpande med gymnasieskolor, yrkesprogram, högskolor och universitet samt att vi även startar upp ett traineeprogram.
Industri och utbildningsinstanser måste gemensamt arbeta för att stärka teknikutbildningen och säkra kompetensförsörjningen, sammanfattar han.