Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Räddningstjänsten ser dubbla utmaningar med klimatförändringar

Beslutsfattare i kommuner och större företag bör se nyttan i att bygga en stark räddningstjänst. Risker och hot blir mer omfattande och det påverkar räddningstjänstens arbete. För att kunna bygga en stark organisation med kapacitet och resurser att agera när det behövs krävs ett djupare samarbete mellan alla samhällsaktörer.

När man idag talar om risker och hot kretsar mycket kring klimatförändringarna. Det pågår en omställning som inom en snar framtid kommer att ställa mycket höga krav på hela samhället och då inte minst på räddningstjänsten.

Klimatförändringarnas risker
Klimatförändringarna medför större risk för extremväder med hetta, storm, köldknäppar och översvämningar som exempel. Det i sin tur ställer krav på allt från infrastruktur till fastigheter, som måste vara rustade för att möta omställningen.
– Klimatrelaterade utmaningar utgör de största hoten vi ser framöver. De för även med sig nya utmaningar då man försöker bromsa klimatpåverkan med ny teknik, nya sätt att använda och lagra energi, nya fordon och nya bränslen. Vi måste lära oss hantera helt nya situationer på mycket kort tid, säger Ulf Lago, förbundsdirektör för Räddningstjänsten Östra Götaland.

Dubbla utmaningar
Klimatförändringarna medför alltså dubbla utmaningar. Ta trafikolyckor som exempel, de blir mer komplexa när det är flera olika typer av bränslen i tankarna.
– När vi anländer till en olycksplats måste vi snabbt kunna identifiera vilken typ av fordon det är, om det exempelvis är el-, gas-, bensin- eller dieseldrift. Att släcka en elbilsbrand är inte samma sak som att släcka en brinnande bensindriven bil till exempel. Allt är nytt och räddningstjänsten måste snabbt ställa om för att klara nya utmaningar, förklarar Ulf Lago.
En annan stor utmaning kan kopplas till digitaliseringen och Industri 4.0. När allt är uppkopplat och sammankopplat blir konsekvenserna av olyckor allt större och allt mer oöverblickbara. När tekniken slås ut kommer andra värden att förloras än vad som gjorts tidigare när samhället var analogt. Det måste räddningstjänsten också kunna förhålla sig till.

Ensam är inte stark
Räddningstjänsten Östra Götaland är en stor och kraftfull organisation som bygger på samarbete mellan fem kommuner: Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg. Tillsammans kan man hålla jämna steg med riskutvecklingen – ensam är inte stark när det gäller räddningstjänst och förmågan att möta framtida risker.