Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Räddningstjänstens personal stärks kompetensmässigt

Rätt utbildning räddar liv. Räddningstjänstens utbildningscentrum i Luleå utbildar ungefär 4000 personer årligen i ett delat uppdrag som omfattar såväl egen och andra kommuners räddningstjänstpersonal samt kommunens invånare, företag och organisationer.

Räddningstjänstens utbildningscentrum vänder sig till alla som vill utbilda sig inom något av Räddningstjänstens områden. Det kan vara till exempel grundläggande brandutbildning, fallskydd, heta arbeten eller utbildningar för att rädda liv som första hjälpen samt hjärt- och lungräddning.
Utbildningscentrum ansvarar även för grundutbildningen (GRIB) för räddningspersonal i beredskap i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Man har även uppdragsutbildningar i samarbete med SJ Sverige och LTU (Luleå tekniska universitet) samt för sjöfartsutbildningar som bedrivs i samverkan med Transportstyrelsen och Brandskyddsföreningen.
Alla instruktörer som arbetar inom Räddningstjänstens utbildningscentrum arbetar även som brandbefäl, brandmän eller ambulanssjukvårdare och det ger en stark verklighetsförankring i alla utbildningar.

För en ännu bättre räddningstjänst
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap erbjuder grundutbildning för räddningspersonal på tio orter i landet, varav Luleå är en. Målet med utbildningen är att stärka räddningspersonalens kompetens och bygga en ännu bättre räddningstjänst över hela Sverige.
Utbildningen sträcker sig över totalt sex veckor uppdelat på två kurser om tre veckor vardera, där praktik på en vecka ingår i första kursen.
– Alla ska examineras och får med sig uppgifter som ska lösas under praktikveckan. Arbetet utvärderas och examen utfärdas som ett bevis på att man klarat utbildningen. Standardrutiner vid brand och trafikolyckor ingår i utbildningen och examineringen sker genom att deltagarna skickar in en film till oss som vi ska granska och godkänna, förklarar Klas Sandström, utbildningsansvarig på Räddningstjänstens utbildningscentrum i Luleå.
När man klarat den första utbildningsdelen påbörjas etapp två som omfattar resterande tre veckor. Där får deltagarna aktivt delta i räddningsarbete och träna på riktigt ute i fält. Den andra delen av utbildningen examineras inte, men utbildningsledaren granskar deltagarna noga under arbetets gång.
– För deltidsbrandmän och räddningspersonal i beredskap är utbildningen oumbärlig som ett kvitto på att man har rätt kunskap och att den är uppdaterad, säger Lars Strandberg, brandinspektör och verksamhetschef i Luleå.

Ökad tillgänglighet betyder ökad säkerhet
Det råder stor brist på deltidsbrandmän över hela Sverige. Med den nya utbildningen hoppas man på att både locka nya till räddningsarbete och stärka befintlig personal inom den nationella räddningstjänsten.
– Skogsbränderna under sommaren 2018 visade oss tydligt att vi behöver få in fler deltidsbrandmän i verksamheten. Sverige måste vara förberett för kommande scenarier och vi kan nog räkna med fler varma somrar framöver, säger Lars Strandberg bekymrat.
Han är dock mycket nöjd med utbildningen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har etablerat och som nu är mer tillgänglig än tidigare utbildningar på området.
– Tidigare hade vi bara den här typen av utbildning på två ställen i landet och det är klart att det försvårade uppgiften och gjorde den svårtillgänglig, fortsätter Lars. Nu har vi alla möjligheter att bygga upp något riktigt bra och det ska vi göra också. Vi har redan examinerat en kull under 2018 och fortsätter med ett gediget utbildningsarbete där två GRIB utbildningar är inplanerade under 2019.

Deltidsbrandman – något för dig?
Räddningspersonal i beredskap, RIB eller som det fortfarande oftast kallas – deltidsbrandmän utgör den breda basen i den kommunala räddningstjänsten i hela Sverige. Både tjejer och killar jobbar som deltidsbrandmän. Dessa hjältar tar stort samhällsansvar för att du och jag ska få hjälp av samhället vid olyckor och bränder. Visst vill du vara med?

Det som krävs är att du är över 18 år, frisk med god kondition, att du är simkunnig och inte höjd eller mörkrädd och att du gillar utmaningar i lagarbete samt helst har körkort (helst C). Du behöver bo inom rimligt avstånd från brandstationen, ofta 5–8 min och din huvudarbetsgivare måste vara beredd att ”släppa” dig akut när samhället behöver dina tjänster.

Fråga din lokala räddningstjänst om de behöver personer som tjänstgör som RIB!