Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Räddningstjänstförbundet skapar trygghet

Snabba utryckningar vid bränder och trafikolyckor samt olycksförebyggande arbete kan göra skillnad på liv och död.
Inriktningen hos Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås (RFET) är att svara för räddningsverksamheten i Emmaboda och Torsås kommuner
– Vi skapar trygghet i våra kommuner, säger förbundets räddningschef Hans Erlandsson.

Utöver räddningstjänst ansvarar Räddningstjänstförbundet för förebyggande arbete och en viktig del är att utbilda och informera kommuninvånarna hur de ska hantera och förebygga bränder.
– Vi utbildar elever i årskurs 2, 5 och 8 både teoretiskt och praktiskt hur man släcker en brand med kläder och brandsläckare. I årskurs 8 pratar vi också om anlagda bränder och hur man hanterar drivmedel, som till exempel bensin till mopeder, berättar Hans Erlandsson.
I Torsås kommun har Räddningstjänstförbundet också uppdraget att förebygga extraordinära händelser, det vill säga stora naturkatastrofer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, stöd till de som är ansvariga.
– Vi får ett visst ekonomiskt bidrag från staten för att höja kompetensen, förbereda och utbilda förtroendevalda och tjänstemän på oönskade händelser. Några aktuella exempel på extraordinära händelser är den stora skogsbranden i Västmanland i somras och översvämningarna i Getinge i Halland nyligen. Vi får vetskap om hur vi ska hantera sådana katastrofer på bästa sätt, säger Hans Erlandsson.

Snabbare hjälp
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås är för närvarande involverad i tre projekt för att stärka verksamheten. Ett projekt handlar om att vara så snabbt som möjligt på en olycksplats när larmet går och projektet heter FIP, Första Insats Person.
– Förut åkte alla brandmän ut i samlad trupp när larmet gick. FIP innebär att befälet som har jour åker i ett speciellt räddningsfordon direkt till olycksplatsen utan att vänta in någon från den plats befälet befinner sig. Med det här upplägget tjänar man mellan tre och fyra minuter så det kan göra skillnad på liv och död, säger Hans Erlandsson.
Ett annat aktuellt projekt är SAMS (Saving More Lives in Sweden), som är initierat av Hjärt-Lungfonden. Det innebär att man gör s.k. dubbelutlarmning vid misstänkta hjärtstopp.

– Så fort någon får ett hjärtstopp eller livshotande skada ska Räddningstjänsten och landstingets ambulanser larmas samtidigt. Den som är först på plats ska göra livsuppehållande åtgärder på den drabbade. Räddningstjänsten är behjälplig när ambulansen kommer till plats och tar över med sin specialistkunskap.

Samarbete med socialtjänsten
Det tredje projektet går under namnet ”Breddat Uppdrag”, där Räddningstjänstförbundet vill samarbeta med respektive socialtjänstförvaltning i Emmaboda och Torsås för att snabbt komma fram till en olycksplats.
– I de båda kommunerna finns ett stort antal fordon som dygnet runt och året om är ute på hemtjänstuppdrag och trygghetslarm. Om dessa personer från en bredare kompetens i brandkunskap och är utrustade med en brandsläckare, kommunikationsradio och defibrillator så kanske de kan göra en första bedömning och insats vid en olycka, berättar Hans Erlandsson.
RFET bildades 2006 med uppgift att svara för räddningsverksamheten i Emmaboda och Torsås. Förbundet har cirka 90 anställda placerade på fyra deltidsstationer och två värn. Stationerna ligger i Emmaboda, Torsås, Vissefjärda, Åfors och Långasjö.
– Min framtidsvision är att vi ska verka för en bredare samverkan med kommunens verksamheter med samordnande säkerhetsarbete för att öka vår förmåga att hantera olika händelser, minska konsekvenserna och arbeta för färre oönskade händelser. Vidare anser jag att vi borde utveckla samverkan med våra grannkommuner i större omfattning än vi gör idag, säger Hans Erlandsson avslutningsvis.