Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Radscan erbjuder terapi för klimatångest

I Sverige skulle ingen komma på tanken att bygga ett bioeldat värmeverk utan att även installera teknik för rökgaskondensering. Dessvärre ser det inte likadant ut i övriga Europa. Det finns dock en ljusglimt i att fler satsar på att modernisera sina verk med teknik från Radscan.

Västeråsföretaget Radscan utvecklar och bygger anläggningar för så kallad rökgaskondensering. Tekniken optimerar energiuttaget ur biobaserade bränslen som skogs- och träråvara samt hushållsavfall. Med rökgaskondensering blir effekten av det eldade bränslet upp till 25 procent högre, och samtidigt renas rökgaserna som en bieffekt.

Som terapi för klimatångest
Alla pratar om hållbarhet. Många pratar nu också om klimatångest. Att elda för kråkorna är då knappast försvarbart, men det sker fortfarande på många håll. Radscan vill optimera processen i värmeverket så att så mycket energi som möjligt tas tillvara. Som terapi för dagens klimatångest.
– En anläggning från oss har en återbetalningstid på kanske två – tre år, eftersom resursuttaget i form av mängden eldat bränsle ökar vilket leder till att levererad effekt till fjärrvärmenätet ökar. Vi brukar räkna med att man tack vare vår teknik kan elda 25 procent mindre bränsle, men få ut lika mycket energi eller mer. Det ger en indikation över vad vår teknik verkligen betyder i klimatomställningen, säger Helena Roos, platschef på Radscan i Västerås.
En återbetalningstid på ett par år – men en livslängd på upp till 40 år om man sett efter sin anläggning. Det är tydligt att Radscans anläggningar är framtidssäkra investeringar.

Växer utanför Sverige
Det finns fortfarande värmeverk som inte tillämpar rökgaskondensering. De ligger uteslutande utanför Sverige. Finland är en intressant marknad för Radscan, då den finska regeringen beslutat att Finland ska bli helt fossilfritt i sin kraftvärmeförsörjning inom tio år. Polen är nästa stora marknad, men här är tidshorisonten längre.
– Vi ser Polen som en växande marknad i framtiden, men det måste först utvecklas incitament för att verkligen satsa på biobränsleeldade värmeverk där. Polen är en av de marknader vi jobbar aktivt på, vi har även ett lokalt företag där. Det finns ett nationalpolitiskt motstånd mot att byta bränsle men vi har redan levererat flertalet anläggningar, förklarar Helena Roos.
Det finns en vilja att ställa om till förnybara bränslen i värmeverken i Polen, men det kommer att ta lite längre tid jämfört med de nordiska länderna. Radscan är aktiv på den polska marknaden redan nu, för att ha ett försprång när det väl lossnar.