Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Ragn-Sells har kompetensen inom återvinning och miljö

Ragn-Sells förenar samhällsnytta, miljö och ekonomi.
Och betonar vikten av enkelhet i kontakten med sina kunder.
– Det ska vara enkelt och smidigt att vara kund hos oss, säger Alexander Nyberg vid Ragn-Sells i Gävle.

Ragn-Sells är ett familjeägt anrikt företag som startade som ett häståkeri i Stockholm av Amandus Sellberg 1881. I slutet av 1920-talet tog sonen Ragnar över verksamheten och där började resan och utvecklingen av dagens Ragn-Sells, ett företag med 1.700 medarbetare i Sverige och med 2500 totalt i hela koncernen. Idag finns kontor även i Norge, Danmark, Estland, Lettland och Polen.

Kompetensföretag
Ragn-Sells är ett kompetensföretag inom återvinning och miljö. Företaget samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige, och exempel på arbetsområden är industriavfall, farligt avfall, metall, skrot och oljeavskiljare samt besiktning av dessa.
– I Gävle jobbar vi med avfall i alla dess former. Mycket av vårt arbete här handlar om att vi tar hand om byggavfall och andra restprodukter men vi är också ett ackrediterat organ för besiktning av oljeavskiljare, säger Alexander Nyberg.
Ragn-Sells har ett strategiskt läge nära en av östkustens större hamnar  – Gävle hamn – och ligger dessutom inte långt från E4.
– Vi tillhandahåller containrar och behållare åt våra kunder för industriavfallet och behöver kunden hjälp med sitt farliga avfall så kan vi smidigt hämta det på plats. Samtidigt är det också smidigt för kunden att komma hit till anläggningen som företag och väga in sitt industriavfall hos oss. Vi har inga krav på abonnemang utan debiterar per kilo och eftersom vi tar in allt avfall över våg så får man alltid en exakt vikt på det man lämnar med ett kvitto i handen, säger Alexander Nyberg.

Hög servicenivå
Nyberg är mån om att kunderna ska få den bästa servicen som möjligt i sin kontakt med Ragn-Sells. Han beskriver det som ett samspel mellan parterna.
– Hög servicenivå och flexibilitet är viktigt för oss. Personalen som jobbar här har faktiskt skapat ett litet mantra av det själva, så den medvetenheten gjorde mig imponerad när jag började. Vi måste känna till kundernas behov och känna in att skulle vår hantering av deras avfall ta för lång tid så får det effekter även på deras verksamhet ute på byggen och liknande, så det är något medarbetarna jobbar för varje dag och på ett fantastiskt sätt.
2017 kommer Ragn-Sells i Gävle att fortsätta utveckla sin hantering av avfallet, men man vill även ha fler kunder när det gäller oljeavskiljare.
– Vad många inte vet är att vi också tillhandahåller jourhjälp vid avloppsstopp och utför underhållsspolning av stammar i fastigheter, säger Alexander Nyberg.
Ragn-Sells har speciellt framtagna fordon som klarar av att såväl rensa stammarna som samla upp det slam som förekommer vid spolning och som inte behöver hämta vatten eller tömmas lika ofta som traditionella fordon.