Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Ragnar Stålskog AB står för elsäkerhet

Att Nordens största producent och leverantör av elsäkerhetsutrustning har sitt huvudkontor i Upplands Väsby är ingen tillfällighet. Ingenjör Ragnar Stålskog grundade företaget i sin hemstad redan 1955, och än idag drivs det på samma plats av tredje generationen med Örjan Stålskog som vd.

Drygt 60 år i branschen ger företaget Ragnar Stålskog AB ett stort försprång med en näst intill oöverträffad erfarenhet och kompetens inom elsäkerhet. Det breda produktprogrammet omfattar bland annat kompletta jordningssystem för ställverk och kontaktledningar, manöver- och isolerstänger, spänningsprovare, kvistningsstänger och diverse testutrustning. Det vill säga allt som behövs för att säkerställa en säker och trygg arbetsmiljö för den som arbetar med eller i närheten av spänningsförande anläggningar.
– Nybyggnad och underhåll av ställverk är ett av de största användningsområdena, men produkterna behövs egentligen överallt där man arbetar med el och där det finns spänningsrelaterade risker för människor, förklarar Örjan Stålskog. Normalt stänger man av strömmen och kopplar in säkerhetsverktyg. Om strömmen skulle kopplas på under arbetet så leds den igenom verktygen och tryggar därmed elteknikern som arbetar på anläggningen.

Produkter som räddar liv
När företaget etablerades 1955 var säkerhetstänkande relativt nytt, och Ragnar Stålskog AB var banbrytande inom branschen. Det är man fortfarande då det inte finns många tillverkare i Norden av den här typen av produkter, och ingen som är lika heltäckande som Ragnar Stålskog AB.
All utveckling, produktion och montering sker i den egna fabriken i Upplands Väsby. Det finns en påtaglig stolthet inom företaget som Örjan Stålskog gärna kommunicerar:
– Min farfar Ragnar Stålskog var en innovatör och pionjär inom området. Det söker vi ta vara på än idag, och därför satsar vi mycket på utveckling av nya lösningar som ska skapa elsäkerhet och trygga arbetsmiljöer även i framtiden, säger Örjan Stålskog.
Produkter från Ragnar Stålskog AB appliceras för att rädda liv om olyckan skulle vara framme. Det är värden som egentligen inte kan mätas i pengar, men som på många håll utanför Europa fortfarande inte är norm.

Format svensk standard
Företaget Ragnar Stålskog AB har till och med varit med och format svensk standard för utrustning som används vid arbete på elanläggningar sedan starten i mitten av 1950-talet. Det är en standard som redan från början var avsevärt tuffare än europeiska motsvarigheter, och därför fick man tidigt intresse från övriga Norden.
– Svensk standard för elsäkerhetsutrustningar anses ligga i topp världen över, och därför väljer många att samarbeta med oss. Vi värdesätter närhet och samarbete med våra kunder, och gör mycket specialutrustning baserat på kundunika lösningar. Vi kan med andra ord kombinera standardsortimentet med specialbyggt, och det är vi relativt ensamma om i Norden, tillägger Örjan Stålskog.

Konkurrerar globalt
Ragnar Stålskog kommer att fortsätta utveckla högkvalitativa säkerhetsutrustningar för att skapa trygga arbetsmiljöer världen över. Säkerhet får en allt högre prioritet även på marknader där man valt billiga men icke tillförlitliga lösningar tidigare. Det gör att Ragnar Stålskog AB kan konkurrera globalt trots en i vissa fall något högre prislapp.