Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Ramirent starkt involverade i den aktuella miljödebatten

När det gäller flexibla uthyrningstjänster av maskiner och annan utrustning för bygg- och anläggningsarbeten är det få som har en lika stor flexibilitet och bredd som Ramirent. För företag som vill slippa binda upp större kapital i maskiner som kanske inte alltid används är det smart att istället hyra utrustning – på så sätt kan man dessutom vara säker på att alltid vara rätt rustad.

Ramirent är en av Nordens ledande maskinuthyrare och verksamheten expanderar hela tiden. Koncernens framgångar går hand i hand med kundernas framgångar – många är nämligen återkommande kunder som väljer Ramirent år efter år, i projekt efter projekt. Så är det även i Östergötland, där Niclas Björkman är distriktschef för ett stort område omfattande Linköping, Norrköping, Motala och Mjölby.

Möter aktuell miljödebatt
Vad är det som gör att allt fler inom bygg- och anläggningsbranschen väljer att samarbeta med Ramirent?
– Det som gör oss mest intressanta är nog vårt fokus på miljön, där vi hjälper våra kunder att bli mer klimatsmarta genom att hyra rätt saker av oss. Våra maskiner är alltid servade, alltid i bästa tänkbara skick och genom att hyra istället för att köpa bidrar våra kunder till att varje maskin används på ett optimalt sätt och på rätt ställe, säger Niclas Björkman.
Om ett byggföretag till exempel har ett större kapital bundet i ett antal maskiner så är det klart att man försöker använda det man redan har i huset. Ibland kanske det inte är den bästa maskinen för det aktuella projektet, vilket i så fall kan innebära förlust mätt i arbetstimmar till exempel. Genom att hyra rätt maskin för varje projekt elimineras den problematiken.
– Vårt argument är starkt knutet till den aktuella miljödebatten, där antalet maskiner totalt på marknaden minskar men nyttjandegraden av de resurser som finns ökar genom att man istället hyr av en aktör som oss. Vi står för den initiala investeringen och underhållet av maskinerna, och våra kunder nyttjar dem på ett effektivt sätt i sina projekt, förklarar Niclas Björkman.
En annan viktig faktor är att företag som hyr maskiner kan ta sig an fler typer av projekt, och ofta större projekt än vad som skulle ha varit möjligt om de hade varit begränsade av en egen maskinpark. Ytterligare en aspekt är ergonomi och arbetsmiljö, som är prioriterade områden inom Ramirent. Maskiner som är bäst ur ergonomisk synpunkt är de som finns att hyra hos Ramirent.

Alltid redo – alltid kundanpassat
Ramirent är genom sin breda uthyrningsverksamhet involverade i flera av regionens stora byggprojekt. Skillnaden mellan traditionell maskinuthyrning och den helhetslösning som Ramirent erbjuder är att alla delar av byggprocessen finns med.
– Vi ställer frågan – vad ska ni göra? – istället för att fråga hur många maskiner kunden ska hyra. Vi kan alltså hjälpa våra kunder att bygga upp en temporär maskinpark som är helt anpassad efter det aktuella projektet och kundens behov, förklarar Niclas Björkman.
Oavsett om kunden har för avsikt att hyra en maskin över dagen eller etablera en hel arbetsplats så kan Ramirent tillgodose behovet.
Maskinparken består av välservade bygg- och anläggningsmaskiner, kranar, hissar, liftar, moduletableringar och entreprenadmaskiner. Maskinparken har mångdubblats under åren tack vare kraftig expansion och en ökad efterfrågan på företagets tjänster.