Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Ramudden satsar friskt

Uthyrnings- och säkerhetsföretaget Ramudden strävar efter att uppnå en säker väg- och arbetsmiljö för alla som trafikerar och arbetar på våra svenska vägar. Genom helägda dotterbolag har företaget dessutom lyckats etablera en stark position i Norden och Baltikum. Vidare expansion återfinns ständigt på agendan och det förenas nu med en kraftfull satsning på hälsa och friskvård.

Grundaren och vd:n Hans-Olov Blom berättar att det i princip har varit bråda tider sedan dag ett – en trend som med stor sannolikhet kommer att hålla ett bra tag till. Idag finns företaget representerat på 25 platser i Sverige, ett par i Norge och en handfull i Finland. Det senaste tillskottet är dessutom en nyetablering i Estland.

Allt för säkerhet
Att Ramudden lyckats skapa en så pass kraftig tillväxt som man gjort går enligt Hans-Olov att härleda till flera saker. Bland annat så byggs det fler vägar, befintliga sträckor dras om och gamla vägar rustas upp. Behovet av en mer omfattande och effektiv infrastruktur är stort och här spelar Ramudden en nyckelroll.
– Vi kan leverera allt som behövs för att skapa en säker trafikmiljö under förändring, både för dem som arbetar på vägen och för alla som trafikerar den under tiden. Våra kunder och samarbetspartners ska kunna lämna över hela ansvaret för säkerhet och miljö på oss, säger Hans-Olov.
– Ambitionen är att bidra till att vi kan nå en nollvision vad gäller olyckor och skador. Det kan vi göra med hjälp av rätt utrustning och kunskap, därför satsar vi också väldigt mycket på utbildning, tillägger Jennifer Pierre som är depåchef i Gävle där även koncernens huvudkontor finns.

Ökad lönsamhet med friskvård
Ramudden samarbetar med de flesta stora entreprenadbolag som är involverade i vägarbete i Sverige. När Hans-Olov Blom tänker tillbaka på de senaste årens utveckling är han mest stolt över personalen, som med stort engagemang och mod ställt upp under alla år.
– För att skapa en trygg och bra arbetsplats satsar vi nu mer än någonsin på friskvård, vilket redan gett flera mätbara resultat. Ett av de mest framstående är att över 60 procent av våra anställda deltog i Wings for Life World Run, en löpartävling som anordnas i ett 30-tal länder världen över. Tillsammans stöttar vi forskningsstiftelsen Wings for Life samtidigt som vi understryker vikten av att prioritera hälsa, förklarar Hans-Olov.
Det är mycket tid och resurser som satsas inom ramarna för friskvård, men Hans-Olov är övertygad om att de långsiktiga resultaten kommer att gagna både anställda och företaget.
– Det är självklart att det kommer att generera en större lönsamhet i längden med friska, glada medarbetare och lägre sjukfrånvaro som följd. Att satsa på friskvård kan i allra högsta grad ses som en framtidsinvestering, menar Hans-Olov.
Utöver Wings for Life World Run deltar många av företagets anställda även i interna veckoutmaningar, Lidingöloppet, några av Vasaloppen samt andra evenemang som exempelvis Vätternrundan.