Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Ramuddens utveckling fortsätter från Gävle

Uthyrningsföretaget Ramudden skapar säkrare arbetsmiljöer för alla som arbetar och vistas på våra vägar. Den effektiva kombinationen av produkter och värdeladdade tjänster inom allt som rör trafikanordningslösningar gör att kunderna tryggt kan lämna över hela ansvaret för en säker väg- och arbetsmiljö på Ramudden.

Ramudden står för allt som behövs för att skapa en säker trafikmiljö i samband med att vägarbeten utförs, både för de som arbetar på vägen och för alla som trafikerar den under tiden. Verksamheten har utifrån huvudkontoret, som flyttade från Sundsvall till Gävle under 2016, fortsatt att expandera såväl i Sverige som utanför landets gränser med egna depåer i Norge, Finland och Estland.

Stöttar hållbar utveckling
Ramudden bygger hela sin verksamhet på en affärsmodell för hållbar utveckling. Att hyra kapitalkrävande utrustning, och där det behövs även anlita behörig personal som sköter utrustningen, är det mest hållbara alternativet som finns ur alla aspekter enligt depåchefen Rickard Olivensjö i Gävle.
– Våra kunder slipper binda upp kapital på dyr specialutrustning som kanske inte används varje dag, förklarar han. De kan också alltid lita på att vår utrustning är väl underhållen och möter gällande säkerhetskrav.
– Att vi gör kraftfulla investeringar årligen för att utrustningen alltid ska vara uppdaterad är också avgörande, fortsätter Rickard Olivensjö. Dessutom finns god kännedom inom företaget över hur alla typer av utrustning som finns i sortimentet används optimalt – det vill säga hållbart.
Tillsammans utgör produkterna och tjänsterna ett helhetserbjudande där företagets kunder och samarbetspartners ska kunna lämna över hela ansvaret för säkerhet och miljö på Ramudden.

Allt handlar om säkerhet
All verksamhet inom Ramudden grundas på säkerhet. Företaget grundades 2005 i samband med nollvisionen som dåvarande Vägverket presenterade som norm för arbete på våra svenska vägar. Ur det så kunde Ramudden även ta fram ett regelverk för kommuner om hur arbetet på väg ska gå till, sammanfattat i handboken Arbete på väg, som Ramudden fortsätter att uppdatera och ge ut regelbundet.
– En stor del av vår verksamhet omfattas av att sprida information samt hålla utbildning för våra kunder gällande hur de olika produkterna ska användas. Alla som arbetar på väg måste dessutom genomgå en utbildning som vi tillhandahåller och som baseras på Trafikverkets krav, berättar Rickard Olivensjö.

Tror på Gävle
Ramuddens utveckling fortsätter med Gävle som utgångspunkt. Huvudkontoret i Gävle har expanderat och flera medarbetare med centrala roller i bolaget har anställts.
Att hyra utrustning och anlita specialistpersonal inom TA-området är inte en helt ny företeelse, och det är inte heller en övergående trend. Att köpa in material som behövs för att skapa en säker arbetsplats är en stor investering samt ställer höga krav på underhåll och lagringsytor.
– Vi ser att behovet av helhetslösningar med konsulttjänster och material ökar och att vi har alla stora entreprenadfirmor som samarbetspartners ger också en trygghet i sig, menar Rickard Olivensjö.
Rekryteringsbehovet är fortfarande påtagligt och framtiden ser mycket ljus ut för Ramudden som genom att flytta sitt huvudkontor också markerat att man tror på Gävle för sin fortsatta utveckling.