Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Rätt chef på rätt ställe

Norén & Lindholm i Västerås har specialiserat sig på rekrytering av chefer och personer med kvalificerade tjänster. Företaget drivs av Marie Lindholm och Robert Norén sedan 2005 och sysselsätter sju anställda.

– Vi jobbbar med rekryteringar till näringslivet i norra Mälardalen och mycket är inriktat mot industrin. Vi vänder oss mot både stora och små bolag, berättar Marie Lindholm.
Norén & Lindholm rekryterar i genomsnitt en chef och 3,5 ingenjörer i veckan och förra verksamhetsåret tillsattes 39 chefer och 138 ingenjörer till unika tjänster.
Inom chefsrekrytering erbjuds till exempel vd, ekonomichefer, produktionschefer, utvecklingschefer, controller etc.
Företagets vagga är Västerås med omnejd, en industristad med både tillverkning och utveckling av modern teknik.
Norén & Lindholms uppdrag inleds med en dag på det aktuella företaget tillsammans med personalen. På plats gör rekryterarna en djupgående kravprofil innan de påbörjar sökandet efter lämpliga kandidater. Samtal och analys på själva arbetsplatsen utgör grundmaterialet – det ger en helhetsbild och ökar förståelsen vilket i slutändan gynnar alla parter.
Målet för Norén och Lindholm vid varje enskilt uppdrag är att hitta den bästa kandidaten för uppgiften. Marie och Robert anser att allt rekryteringsarbete ska ske grundligt, koncentrerat och effektivt.

Återkommande kunder
Bland stora återkommande kunder kan nämnas Mälarenergi, Westinghouse, GKN i Köping, Permobil och ABB. I kundkretsen finns också Eskilstuna kommun och ett flertal fastighetsbolag.
– Vi vänder oss också mycket mot kraftindustrin, både mot vindkraftverk, kärnkraft och kraftvärmeverk. I och med att vi har lång erfarenhet inom det området så har vi skapat ett brett kontaktnät och kan hitta folk med specialistkompetens, säger Marie Lindholm och fortsätter:
– Alla som jobbar här har arbetat med rekrytering väldigt länge och har ett brokigt förflutet. Vi är seniorer i alla bemärkelser.

Jobbar nära kunderna
– Vi jobbar nära våra uppdragsgivare och är väldigt involverade i deras verksamheter när vi gör våra rekryteringar. Många gånger blir vi en samarbetspartner till kunderna och inte bara en leverantör. Det är det som har varit vårt framgångskoncept.
Utvecklingen har varit god för Norén & Lindholm sedan starten 2005. 2012 omsatte företaget 14 miljoner kronor, vilket var det bästa resultatet hittills.