Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Rätt förvaltning av naturens värden ger ekonomisk vinst

Kan främjande av biologisk mångfald verkligen förenas med ekonomisk tillväxt? På Naturskog AB svarar man definitivt ja på den frågan. Företaget har under flera decennier verkat för att sprida kunskap om hur våra svenska skogs- och jordbruk ska förvaltas och utvecklas på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

Skogsmästare Johan Josephson brinner verkligen för miljöfrågor. Som vd för Naturskog AB får han stort utrymme för att förverkliga sina idéer och drömmar för ett ännu mer hållbart förvaltande av naturens resurser. Naturskogs affärsidé är nämligen att skapa förutsättningar för hållbar utveckling – ekologiskt såväl som ekonomiskt.
– Naturskog har en helhet som jag eftersträvat under lång tid. Det var nog den främsta anledningen till att jag gick in som delägare och vd i fjol. Företaget har alltid varit välskött med en tydligt kundorienterad verksamhet – vi ska helt enkelt öka våra kunders lönsamhet med hjälp av rätt förvaltning, säger Johan inledningsvis.

Utvecklar starkt erbjudande
Naturskog förvaltar och sköter allt från större och mindre skogs- och betesmarker till hela naturreservat och lantbruk. Kännetecknande för företaget är utöver en hög kunskapsnivå även ett gediget engagemang för områden med höga rekreations- och kulturvärden. Det kan vara tätortsnära skogar som exempel.
Naturskog förvaltar bland annat Hästa Gård i Igelbäckens naturreservat strax utanför Kista, som imponerande nog är ett av världens största tätortsnära ekologiska lantbruk. Ett annat exempel är att Naturskog historiskt har förvaltat stora naturreservat för länsstyrelsen i Stockholms län, bland annat i anslutning till Ströms gård intill sjön Fysingen.
Det är med samma kraft och engagemang som Johan nu har för avsikt att utveckla Naturskogs erbjudande för framtiden. I sina tidigare roller har han varit mycket involverad i utveckling av entreprenörskap – det kommer väl till pass när Naturskog ska arbeta för att uppnå ännu bättre lönsamhet för sina kunder.

Naturvård är framtidsyrke
I Naturskog finns mycket kompetens samlad i många olika roller. Skogsmästare, Jägmästare, projektledare, landskapsekologer, kulturförvaltare och lantbrukare är bara en handfull yrkesroller. Många uppdrag kräver en kombination av flera olika roller och kunskapsområden och då kan Naturskog se till helheten – vilket enligt Johan Josephson också är en av de främsta styrkorna i bolaget.
I sitt nuvarande expansiva skede behöver Naturskog se sig om efter mer arbetskraft, men att lokalisera praktiska kompetenser som maskinförare och skogsarbetare är en utmaning. Johan hoppas därför att företagets goda rykte och välrenommerade varumärke ska underlätta – samtidigt som man utökar mer fler spännande förvaltningsprojekt framöver.
– Det är med spännande uppdrag, långsiktighet och gott ryckte som vi kan locka fler medarbetare till oss, menar Johan, som också framhåller att naturvård i allra högsta grad är ett framtidsyrke.
Om det ska finnas något hållbart att tala om i framtiden, ett arv som går vidare till nästa generation, så måste vi värna våra resurser mer än någonsin. Naturskog kan bistå i omställningen mot ökad miljömässig hållbarhet med bebihållen eller bättre ekonomisk lönsamhet.