Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Rätt kunskap kan spara miljardbelopp för industri och samhälle

Ytskiktsskador på utrustningar och konstruktioner i metall och betong leder ofta till höga kostnader i underhåll, drift och nyinköp. Frågan är bara hur lång tid det tar. Förr eller senare handlar det om miljardbelopp i renoverings- och utbyteskostnader, enligt mätningar från RISE Swerea Kimab och RISE CBI Betonginstitutet.

Förstörelsen av pumpar, ventiler, tankar, bassänger golv, tak, broar, parkeringshus och så vidare kostar enorma summor årligen. Kostnaden för förstörelsen rör sig om så mycket som 200 miljarder kronor årligen för industri och samhälle. Om man istället hade satsat på ett förbättrat ytskydd skulle merparten av dessa kostnader kunna sparas. Men att effektivt och optimalt ytskydda material som metall och betong kräver både stor kunskap och resurser.

Sparar både kapital och miljö
Med över 30 års erfarenhet från branschen vet Tommy Thörn att det saknas mycket kunskap inom branschen och har därför startat YtskyddsAkademien, som är en samlingspunkt för framstående kompetens inom renovering, ytskydd och förstärkning av betong och metall.
– Målet för YtskyddsAkademien är att samla så många opartiska rådgivare som möjligt så att vi skall kunna ge beställare, konsulter, entreprenörer och andra personer bästa möjliga rådgivning för att på detta sätt kunna öka driftsäkerheten och hållbarheten samt förbättra kapitalvården av utrustningar och konstruktioner i betong och metall. Därför finns det ett antal kriterier som måste uppfyllas för att man ska få bli medlem, förklarar Tommy Thörn. Bland annat så måste man ha minst 20 års erfarenhet av sin spetskompetens och dessutom en väldokumenterad kunskapsbank validerad av flera olika uppdragsgivare.
YtskyddsAkademien håller regelbundna informationsmöten och konferenser kring ytskydd och satsar stort på att förmedla kunskap inom området. Och det är just denna kunskap som kan bidra till stora besparingar både avseende kapital och miljö. Det är ju inte bara pengar som kan sparas – för varje kvadratmeteryta metall- eller betong som inte behöver bytas ut sparas naturens ändliga resurser med motsvarande.

Unik verksamhet
Hittills har YtskyddsAkademien lyckats samla över 100 personer som var och en har över 20 års erfarenhet i sitt arbetsområde vilket gör att verksamheten är unik i Norden och troligen i hela Europa. Ingen annanstans finns en lika stor samlad kunskap gällande renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner i betong och metall vilket Tommy Thörn är mycket stolt över.