Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Rätt person på rätt plats tack vare Wikan Personal

Wikan Personal ger ett viktigt löfte redan i företagsnamnet: vi kan personal. Som rekryterings- och bemanningsföretag är Wikan Personal lite av en uppstickare i branschen. Istället för att fokusera på färdigsydda koncept och universallösningar ser man till de lokala förutsättningarna på varje ort.

Med kontor i Karlskrona, Kalmar, Kristianstad, Hässleholm, Tomelilla, Lund, Eksjö, Vetlanda, Anderstorp, Trollhättan och Skellefteå möter Wikan Personal den lokala marknaden med lösningar som passar lokala behov. Långsiktiga och nära relationer är avgörande för framgång och det är så Wikan Personal har byggt sin organisation.

Rätt person på rätt plats
När det gäller viktiga frågor som kompetensförsörjning och rekrytering bör ingenting lämnas åt slumpen. Visst kan man ha tur med sin rekrytering, men att enbart förlita sig på turen kan bli en kostsam affär i längden. Med experthjälp på hemmaplan kan långsiktiga kompetensbehov tryggas i både upp- och nedgång.
– En lyckad rekrytering bör få ta sin tid. Ett råd som vi gång på gång får bekräftat är att man som rekryteringskonsult inte ska stirra sig blind på enbart meriter. Många gånger är det viktigare att hitta rätt person till rätt företag, även om den grundläggande kompetensen naturligtvis måste finnas, säger Kjelle Rutzell, platschef på Wikan Personal i Karlskrona.
– Vi träffar väldigt mycket människor och gör omfattande personlighetstester, fortsätter han. Vi sparar även alla uppgifter och ofta kan vi matcha en sökande till ett annat jobb än det man sökt från början. Därför är vi en viktig resurs för Karlskrona och Blekinges näringsliv, vi kan vid behov ofta presentera flertalet kandidater tack vare vårt stora kontaktnät.

Lokalkännedom värderas högt
Om det är kunskap om den lokala marknaden och dess utmaningar och möjligheter som efterfrågas så är Wikan Personal rätt val. Värdet av kunskap om den lokala marknaden kan aldrig överskattas. Många verksamheter upplever en stor utmaning i samband med kompetensbristen. Som bemanningsföretag är Wikan Personals roll extra tydlig just nu – alltså i tider av kompetensbrist.
– Många företagsledare oroar sig för den långsiktiga kompetensförsörjningen och ser den till och med som ett potentiellt hinder för fortsatt tillväxt. Vi vill vara en partner i såväl med- som motgång och vi kan hjälpa våra kunder skapa tillväxt även under rådande kompetensbrist, säger Christopher Muñoz, konsultchef i Karlskrona.
Hur lyckas Wikan Personal få tag på kompetens när andra går bet?
– Vi satsar på att vara en riktigt bra arbetsgivare, och tar hand om våra anställda, svarar Christopher. Vi fokuserar enbart på långsiktiga relationer och det ger trygghet för både anställda och kunder. Ett vanligt scenario är att våra konsulter får anställning hos kunderna, då måste vi förvisso leta upp nya konsulter för egen räkning men vi ser ändå det som positivt – då har vi ju verkligen lyckats i vår matchning.
Att chefer flyttar och byter jobb är inte heller ovanligt. Det händer att Wikan Personal får förfrågningar utanför befintliga distrikt och därför finns en samverkanskultur inom organisationen som i sin tur ger ännu större utvecklingsmöjligheter för såväl konsulter som för kunderna.