Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Rätt planering kan sänka byggkostnaderna och samtidigt skapa lönsamma projekt

Melander bygg liknar inget annat byggföretag på den svenska marknaden. Företagets ledning har alltid varit nytänkande kring byggprojekt och vågat ifrågasätta föråldrade tankesätt som ofta föder ineffektiva processer. Genom att tänka nytt och annorlunda kan Melander bygg bidra till att fler byggprojekt drivs enligt både budget och tidsplan.

– Vi vill förbättra hela byggprocessen och då måste vi vara involverade redan från planeringsstadiet. Därför utvecklar vi nu Melander bygg som projektutvecklingsbolag, förklarar Patrik Ondracek, vd.
Melander bygg verkar företrädelsevis i Norrköping och Linköping, men har för avsikt att röra sig upp mot Nyköping och naturligtvis är de med i kranskommunerna Söderköping och Finspång.
– Den nya struktur vi håller på att bygga upp för bolaget innebär att vi också strävar efter en annan position på marknaden. Vi vill vara den aktör som bygger långsiktiga relationer och projekt, och då vara kundernas självklara val av både projektutvecklare och byggentreprenör, fortsätter Patrik Ondracek.

Efterlyser mer effektiv projektering
Att det finns en vision för Melander bygg som projektutvecklingspartner kopplas till ledningens vision om att det är möjligt att vara mycket mer effektiv genom hela planerings- och projekteringsfasen.
– Inom företaget finns mycket lång erfarenhet av att driva projekt och är övertygade om att det går att göra projekteringen mer effektiv och därmed också sänka hela byggkostnaden. Det finns inget byggbolag som vill bygga så billigt att det inte går med vinst, men vi menar att man med rätt planering kan sänka kostnaderna och ändå få god lönsamhet i projekten, berättar Alexander Gil, chef för projektutveckling på Melander bygg.
Det låter nästan för bra för att vara sant, men Melander bygg utmanar gärna gamla sanningar.
– Hela vår grund vilar på att vara ett gediget byggbolag. Vi tar inga genvägar. Det behövs inte när projekten planeras rätt från början. Det gäller att arbeta proaktivt i alla led, och den kunskapen har vi i huset. Vi vill utveckla projekt som verkligen är optimala för beställaren, och då måste vi ha en bra grund för samverkan med alla som medverkar i projektet, förklarar Alexander Gil vidare.

Tror på transparens
– Vår modell bygger på transparens och att vi tillsammans med vår uppdragsgivare ska göra bra projekt tillsammans. Med transparens menar vi att vi tillsammans, arbetar fram en lösning som har de egenskaper som uppdragsgivaren önskar, men att vi i en kreativ projektering kommer fram till dessa lösningar. Det betyder inte att vi alltid accepterar den lösning uppdragsgivaren föreslagit, såvida vi har en annan bättre eller minst lika bra lösning, men till ett bättre pris, förklarar Patrik Ondracek.
– Ett projekt måste formas tillsammans. Det är först då som vi kan få god utväxling både vad gäller kvalitet, tekniska egenskaper, innovativa lösningar och ekonomi. Det handlar om att etablera samarbete i tidigare skede. Då kan vi få effektivitet, kapa tider och få gemensam lönsamhet i projekt. Vi drar då nytta av varandras kompetenser och kunskaper. Vi får en samsyn som sedan övergår till samverkan i genomförandeskedet. Det tycker vi är bra och en sund ansats i hur vi tillsammans kan utveckla branschen.

Vidare är ett byggprojekt ett lagarbete där dynamiken i projektgruppen är avgörande för hur framgångsrikt ett projekt blir.
– Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och för att skapa bra projekt jobbar vi hårt med vår kultur och alla som arbetar på Melander bygg har individuella utvecklingsplaner. Varje enskild individ ska känna att på Melander bygg kan jag utvecklas, både i min yrkesroll och som människa.

Felfri planering hela vägen
Det är nog få företag som är lika transparenta i sitt arbetssätt som Melander bygg. Den här typen av affärer är precis vad byggbranschen behöver.
– Vår vision är att bygga så att alla kan välja vart de vill bo. Som det ser ut idag blir nybyggen bara dyrare och dyrare. Det är knappast hållbart för framtiden. Vi vill visa att vi kan bygga i Norrköping för en hyra om 1450 kronor per kvadratmeter och år. Vanligtvis rör det sig om mellan 1800 – 2000 kronor per kvadratmeter. Vi bevisar gärna detta i kommande projekt tillsammans med en större beställare i staden, säger Patrik Ondracek.
Om det verkligen finns en vilja att utveckla och stärka bostadsmarknaden så måste alla tänka om och samverka mer, och inte minst se till att vara mer effektiva i alla arbetsprocesser. Det krävs en felfri planering som håller hela vägen. Den planeringen står Melander bygg gärna för.