Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Rätt underhåll tryggar investeringar

I Skåneregionen är det många som känner igen Puls AB:s service- och spolbilar. De syns i princip dagligen lite varstans i Malmö- och Lundområdet med omnejd. Dessutom är företaget en välrenommerad partner till industrin i södra Sverige, där kunderna förlitar sig på att Puls (Planerad Underhållsservice AB) håller koll på såväl dieseltankar och fettavskiljare som dag och spillvattenledningar.

Idag är många ledningsägare inte helt medvetna om vikten av service och förebyggande underhåll på dag och spillvattenledningar. Ägare av exempelvis en industri med tillhörande tomt har kanske inte alltid så stor kännedom och kunskap om hur ledningarna är förlagda och hur de mår innan de kopplas på det kommunala ledningsnätet. Det är även en punkt som brukar komma långt ner på prioriteringslistan.
En läckande ledning som upptäcks i tid kan oftast räddas utan större ingrepp, men en brusten ledning för med sig ett mycket mer omfattande reparationsuppdrag som dels blir mer resurskrävande men som i värsta fall även kan innebära dyra stillestånd i verksamheten. Något som en konkurrensutsatt svensk industri helt enkelt inte har råd med.

Värdet av förebyggande underhåll
Trots att medvetenheten har ökat väsentligt under de senaste åren så finns det fortfarande stora kunskapsluckor när det gäller det faktiska värdet av att satsa på förebyggande underhåll. Därför försöker det Staffanstorpsbaserade företaget Puls sprida kunskap om hur rätt underhåll kan innebära en ren konkurrensfördel på sikt.
– Att satsa på förebyggande underhåll är en åtgärd som till och med kan öka lönsamheten för våra kunder eftersom kostnaderna sprids över tid. Om man jämför med kostnaderna för en stor reparation till följd av bristande underhåll kan man snabbt se att ett löpande underhåll är att föredra ur alla vinklar, såväl kostnads- och miljömässigt, säger Jonas Mader, marknadschef på Puls.
Puls har kompetens och utrustning för att undersöka ledningar digitalt. Först filmas ledningarna inifrån för att upptäcka eventuella brister. Därefter utvecklas ett åtgärdsprogram beroende på vad man hittat. Generellt är rötter som växer in i ledningarna ett stort och vanligt hot, men det finns många andra saker som kan orsaka skador på ledningar i marken.

Tryggar investeringar
Puls är lite av en mångsysslare på området och kan utveckla en omfattande drifts- och underhållsplanering som passar kunden. Med ett komplett underhållsprogram tryggas kundens verksamhet över tid, inga plötsliga driftsstopp hindrar utvecklingen om underhållet planeras på rätt sätt.
– Mycket av vår verksamhet kretsar kring att trygga investeringar som våra kunder gjort. Genom att förhindra läckage förhindrar vi även föroreningar och skador på såväl kundens egendom som på miljön. Med tillgång till bra system för kontroll över risker kan man till och med höja värdet i fastigheten, menar Jonas Mader.
Regelbundet, planerat underhåll har utan tvekan ett stort värde. Puls kan erbjuda mycket flexibla avtal där man ser över systemen år efter år, eller enbart på kunds begäran. Behoven skiftar beroende på kundens verksamhet och fastighetens ålder, men oavsett vilket så har Puls en lösning som passar.

Växer med schaktfritt underhåll
Puls har avtal med många kommuner runtom i Sverige gällande underhåll och renovering av ledningar, och det handlar idag nästan uteslutande om så kallat schaktfritt underhåll där man istället för att gräva upp marken kring ledningen går in i röret och åtgärdar problemen. Med metoden kan man utföra infodring med flexibelt foder, en så kallad ”relining” vilket innebär att man får ett helt nytt rör inuti det gamla.
Puls flexibla foder är att jämföra med ett nyförlagt rör i hållbarhet och livslängd. Det schaktfria underhållet är något som även växer på industrisidan och här ser Jonas Mader den största utvecklingspotentialen framöver.