Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Rätt val av gjuteri för avancerade detaljer

Metallfabriken EVO i Gnosjö är sedan flera decennier tillbaka en av marknadens främsta leverantörer av avancerade gjutna detaljer i aluminium. Spetskompetens finns inom främst aluminium, men inom företaget finns även lång erfarenhet av att gjuta i andra metaller och legeringar, såsom zink och mässing. Fabriken har även kokillgjutning, främst för stora detaljer och när kraven på hållfasthet är stora.

Den stora fördelen med aluminium är materialets lätta vikt i kombination med dess hållfasthet. Industrin jagar lägsta möjliga vikt i sina detaljer och det är inte svårt att förstå varför – en lägre vikt ger nämligen stora besparingsmöjligheter i fråga om lättare transporter, minskad bränsleåtgång och därmed också bättre ekonomi. Det är även möjligt att gjuta en detalj i stället för att bearbeta flera detaljer konventionellt. Därför är efterfrågan på gjutna aluminiumdetaljer stor inom många industriella branscher.

Avancerade och rena detaljer
EVO arbetar med pressgjutning som baseras på den senaste vakuumteknologin. Med hjälp av vakuum avlägsnas luft ur formen vilket ger mycket precisa detaljer och mängden porer i gjutgodset reduceras. Naturligtvis innebär det en ökad lönsamhet både i kronor och ören samt i form av minskat miljöavtryck.
– Vår teknologi ger en bättre resurshushållning – och en snabbare gjutprocess. Många av våra kollegor i branschen använder andra tekniker men vi är övertygade om att vakuumteknologin är överlägsen eftersom den möjliggör en mycket snabbare produktion till överlägsen kvalitet, säger vd Christer Alm.
Man kan fråga sig varför alla inte bara går över till vakuumteknologin? Svaret, enligt gjuterichef Jonas Karlsson på EVO, är att den fortfarande förknippas med höga investeringskostnader.
– Vi har en mycket välinvesterad maskinpark och fortsätter att satsa på förnyelse. Kort sagt: Vi gillar teknik när det medför en kostnadsreduktion för kunden. Det är klart att det innebär stora kostnader för oss – men vi ser att vi uppnår lönsamhet genom att erbjuda en snabbare process som vi själva kontrollerar. Tekniken möjliggör gjutning av mycket avancerade detaljer med extremt hög renhet, förklarar Jonas.

Reklamationer nära noll
EVO är en anrik verksamhet som etablerades redan under 1940-talet. Som en av de äldsta inom branschen har EVO en stark grund att stå på, även om dagens teknik är en helt annan. Det finns mycket kompetens samlad inom bolaget och det är just kompetens och teknik man kan konkurrera med i den globalt utsatta gjuteribranschen.
– Avancerade detaljer är det vi kan konkurrera med som är unikt och som motiverar tillverkning i ett högkostnadsland som Sverige. Där varje detalj är värdefull och där kraven på rent gods prioriteras är vi rätt leverantör, säger fabrikschef Henrik Sköld.
Spetskunskap och flexibilitet är värden som EVO vidareutvecklar hela tiden. Personalen är mycket kompetent och ställer upp i alla lägen och det gör att man kan hålla korta ledtider. Kunderna kan lita på att EVO skickar rätt saker med rätt kvalitet. Det märks inte minst i att de flesta av kunderna har samarbetat med EVO under mycket lång tid och att antalet reklamationer är nära noll.