Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Rätta vägen till körkort går via Arvika

Rudolfsons trafikskola i Arvika har lång erfarenhet av att utbilda för både privat- och yrkestrafiken. Allt sedan starten 1950 har skolan satsat på en pedagogik som fungerar för alla, som uppmärksammar och lyfter varje individ. Erbjudandet har förstärkts kraftigt med intensiv- och specialkurser för B-körkort, MC-kort samt numera även lastbil C/C1.

Redan innan brylkräm och kromglans sett sina storhetsdagar hade den framsynte grundaren Sven Rudolfsson börjat organisera ett riksförbund som senare blev Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR, och därmed lagt grunden för en ny pedagogisk bilskoletradition i Sverige.
Rudolfsons trafikskola blev en föregångare ur flera perspektiv – bland annat som en av landets första skola för MC-förare, samt en av de första som visade en stark miljöprofil. Enligt egen uppgift är Rudolfsons trafikskola även först ut med en ren elbil i undervisningen också.
– Att vara framsynt och våga satsa på nya spår var något som min far Sven verkligen gick in för. Det är ett värdefullt arv som vi förvaltar än idag och det ska givetvis prägla våra framtida investeringar, säger Mikael Rudolfsson, som är utbildningsledare och som driver skolan tillsammans med trafikskolechefen Jenny Hannebjörk.

Värdet av körkort kan inte underskattas
I samband med att Jenny tog över driften av skolan genomfördes en del större förändringar som fått stor och positiv inverkan på verksamheten. Att ta vara på mångfald hos såväl elever som lärare är inget nytt – det har man alltid gjort på Rudolfsons trafikskola. Det som känns nytt och som gör skillnad är att skolans budskap når fler med en mer aktiv marknadsföring och en intensiv dialog med marknaden såväl inom som utanför Värmland.
– Nu börjar fler få upp ögonen för att vi faktiskt har intensivkurser, och då är det inte bara elever från närområdet som kommer hit under dagen. Vi har internat på skolan och kan erbjuda flexibla paket med övernattning och intensivkurser inom nästan alla körkortskategorier, upplyser Jenny Hannebjörk.
Väldigt många yrkesroller utöver renodlade chaufförsyrken kräver körkort för personbil och värdesätter även andra körkortskategorier. Det tas nästan för givet att alla ska ha körkort, men samtidigt är det inte samma förutsättningar som gäller för alla i att få det. På Rudolfsons trafikskola söker man jämna ut förutsättningarna så att fler kan tillgodogöra sig ett körkort.
– Värdet av att faktiskt få ett körkort kan aldrig underskattas och för att nå en ännu bredare målgrupp satsar vi på fler kategorier. Vi har ansökt och fått tillstånd för att utbilda för C/C1, och går nu vidare med förhoppning om att kunna lägga till D-kort för buss också, tillägger Mikael Rudolfsson.
Skolan har redan idag så kallade YKB-utbildningar, yrkeskompetensbevis, för lastbil och buss.

Driv för framtiden
Rudolfsons trafikskola kommer att fortsätta vara en samarbetspartner inom tung som lätt trafik. I dagarna anställdes ytterligare en ny trafiklärare och skolan har ett starkt positivt driv för framtiden.
Tillvaron förgylls lite extra genom de unika MC-resor till Spanien som görs en eller ett par gånger årligen och som arrangeras av Mikael och Jenny. Deltagare får låna MC, övernattning och utflykter ingår. I samarbete med externa partners kan MC-resor till USA också förmedlas.