Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Reaxcer tror på multimodala transporter

Logistikföretaget Reaxcer har utökat sin mellanlagringskapacitet dramatiskt under det senaste året. Sedan december 2012 driver Reaxcer fyra terminaler med fördelaktiga lägen i Jämtland för mellanlastning och lagring av gods på väg- och järnväg. Med tanke på att Reaxcer ägs av ett antal åkerier kan det komma som en överraskning att företaget vill föra över större volymer gods från landsväg till järnväg. Förklaringen är enkel: att köra längre sträckor med lastbil vinner ingen på – varken miljö, åkeri eller kund.

Reaxcer AB erbjuder transport-, maskin- och logistiktjänster samt framställning och försäljning av grus och ballastprodukter. Inom koncernen finns även miljötransporter och fastighetsservice. Det är en bred verksamhet med huvudkontor i Östersund samt lokalkontor på sex andra orter i Mellansverige. Koncernen tillhör de fem största logistikföretagen i Sverige och ägs av 225 åkerier.

En enkel ekvation
Reaxcer disponerar två stora inhägnade terminalområden med strategiskt bra läge i Östersund, områden där järnväg och väg möts.
– Vi ser mycket positivt på framtiden nu med de nya terminalerna. Att köra mer på järnväg innebär ingen konflikt med vår verksamhet, snarare tvärtom. Vi profilerar oss som ett hållbart logistikföretag med miljö och ekonomi i fokus. Att köra längre sträckor på landsväg är både dyrt och miljöbelastande. Dessutom finns skarpa riktlinjer gällande arbetsmiljö. För oss handlar hållbarhet om att köra kortare sträckor med lastbil och resten på räls, det är egentligen ganska enkelt och alla vinner på ekvationen, säger Jim Salvin, som ansvarar för Reaxcers fyra terminaler i Östersund.

Alla vinner
Åkerifirmor eftersträvar högre effektivitet och lägre miljöpåverkan. Att samverka med andra transportslag är en del av hållbarhetsarbetet.
– Vi har lyckats knyta riktigt bra samarbetsavtal med olika järnvägsoperatörer och tillsammans har vi en stor kapacitet. Vi kan erbjuda fler kunder möjlighet att samordna transporter och dra nytta av vårt multimodala nätverk. Kunderna kan spara stora summor på detta, vi blir mer effektiva och miljön skonas med färre och framförallt mer effektiva lastbilstransporter, understryker Jim Salvin.
Reaxcer har ett antal andra utvecklingsprojekt på gång i regionen och att framtiden ser ljus ut råder det ingen tvekan om.