Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Redesign – ett begrepp som ligger i tiden

Studio Re:design riktar strålkastarljuset mot resursslöseriet i textilbranschen. Projektet i Västra Götalandsregionens regi syftar till att tillvarata och återvinna i stället för att kassera, ett resonemang som onekligen ligger i tiden.
– Vi har fått ett mycket positivt gensvar, säger Birgitta Nilsson som ansvarar för projektet.

Projektet Studio Re:design etablerades för drygt ett år sedan när man med en näringslivsfrämjande satsning samtidigt ville bidra till att påverka och förändra en stor och miljöpåverkande bransch. I dag drivs det i ett nära samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Högskolan i Borås, Tillskärarakademin i Göteborg, Sjuhärads kommunalförbund och Naturskyddsföreningen med syftet att främja arbetet med textilt återbruk inom kläd- och inredningsbranschen i Västra Götaland. Man samarbetar med ett antal västsvenska företag, liksom Röda Korset, varifrån man tillvaratar överblivet textilmaterial för bearbetning i Designstudion i Borås.
– Vi hoppas kunna minska miljöpåverkan, utforska designprocessen för återbruk och givetvis också bidra till ökad sysselsättning i regionen, förklarar Birgitta Nilsson, projektansvarig för Studio Re:design.
Det är ett inspirerande jobb men hon medger att det inte alltid går som på räls att förändra tankesättet i en starkt kommersialiserad bransch. I ett försök att attrahera några av de större klädkedjorna stötte man på patrull. Ingen nappade.
– Någon menade att vårt koncept inte passade in i deras logistikarbete, en annan ville helt enkelt inte uppmärksamma att man kasserar kläder som inte säljs. I stället vill de flesta satsa på fiberåtervinning, vilket ur miljösynpunkt inte alls är lika bra, menar Birgitta Nilsson.

Positiva reaktioner
I Studio Re:design har tre professionella designer arbetat med fokus på framtagning av framtidens kläder och inredningsprodukter med hög design- och modegrad. Man har, trots de större kedjornas avvaktande inställning, mött mycket positiva reaktioner där man överlag uppskattar att arbetet med återbruk lyfts till en professionell nivå via Studio Re:design.
– Inom de större kedjorna arbetar man alltjämt mer efter storskaliga lösningar. Vi vänder oss företrädesvis till de något mindre aktörerna som ofta representerar ett mindre trendkänsligt koncept. Nästa fas i projektet är att ta idéerna till kommersiella produkter. Inom vårt inredningsnätverk hoppas man kunna saluföra några av våra produkter redan i höst. Vad avser mode kan det dröja något längre, berättar Birgitta Nilsson.

Klar tendens
Hon ser en klar och tydlig tendens som vittnar om att klädförsäljningen sjunker, att konsumenterna tänker mer hållbart och att second hand-marknaden växer. Cirkulär ekonomi är ett begrepp som tilltalar allt fler.
– Människor i allmänhet blir mer och mer miljömedvetna och strävar i allt högre utsträckning efter alternativa och unika produkter. Vi tror på ökad småskalighet, tillvaratagande av resurser och ökad lokal produktion. Vi vill inspirera människor och uppmuntra till nya sätt att tänka kring det vi kallar för redesign, säger Birgitta Nilsson.