Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Redo för Industri 4.0?

Steven Spielbergs A.I. (Artificial Intelligence) är en film som haft stor inverkan på mig under åren. Det mest fängslande är att det verkar finnas något nytt att upptäcka för varje gång man ser filmen, som trots att den hade premiär för ungefär 15 år sedan fortfarande känns kusligt högaktuell.

Allt det som enligt min mening gör en riktigt bra filmupplevelse finns med i herr Spielbergs omtalade mästerverk från 2001, A.I. Ett känslomässigt budskap, en genomtänkt story, en lagom mängd visuella effekter (inte på långa vägar så förvillande som dagens 3D-effekter kan vara) och inte minst ett riktigt bra skådespel.
En djupare analys kan resultera i ytterligare anmärkningar kring filmens budskap, som kan beskrivas som ett tydligt moraliskt dilemma kopplat till mänskliga rättigheter, blandat med en skrämselfaktor gällande bristande respekt för naturens resurser samt en varnande teknikfientlighet som ställs mot frågan om hur långt man är villig att gå för att bevara det man håller kärt.
Vi lever idag i en verklighet där intelligenta system som lär av sina egna misstag inte längre är science fiction. Men till skillnad från budskapet i A.I. strävar vi efter att uppnå hållbar utveckling med hjälp av tekniska framsteg. Världen står redo för nästa generations produktionssystem som är smartare, snabbare och mindre resurskrävande än sina föregångare. På Hannovermässan presenterades Industri 4.0 redan 2011. Nu talas det allt mer om den, Industri 4.0, eller den nya industriella revolutionen som vi nu står inför.
Efter ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken gör sig den fjärde industriella revolutionen känd genom digitaliseringen. Gränserna mellan maskin och människa börjar suddas ut när vi talar om nya framsteg inom industriell automation, processindustriell IT och avancerade tillverkningsteknologier baserade på robotik och Internet of Things.
Högre automationsgrad ger en bättre prestanda, bättre arbetsmiljö och mindre materialsvinn. Digitala processer, exempelvis delning av dokumentation och ritningar, innebär ett minskat behov av utskrifter på papper samt fysiska transporter. Digital mötesteknik minskar behovet av resor. I dessa avseenden kan digitaliseringen bidra till en radikal förändring med minskat resursuttag som följd.
Med tanke på dagens skållheta debatter kring hållbarhet och digitalisering kanske det vore en god idé att låta Spielbergs science fictionrulle få nypremiär.

Maria Lind
Redaktör