Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Regional bioekonomi prioriteras

Den bästa vägen framåt är kanske inte alltid den kortsiktigt enklaste, men för medlemmarna i det värmländska företagsklustret Paper Province handlar det om att prioritera långsiktigt hållbara val. Det är också en ambition som man delar från Karlstads universitets sida.

Skogsnäringen med pappers- och massaindustrin i spetsen är en av de viktigaste näringarna för Värmland. Här finns tillväxtbenägna företag som representerar hela kedjan – från avverkning till förädlad produkt. För att höja innovationsnivån bland regionala företag samverkar Paper Province och Karlstads universitet kring utvecklingen av bioekonomiska innovationer.

Stark samverkanskultur
I Värmland finns ungefär en fjärdedel av landets pappers- och massabruk med ett stort antal underleverantörer som sammantaget sysselsätter över 8000 personer. Maria Hollander, vd på Paper Province, är mycket nöjd med den starka samverkanskulturen som byggts upp under åren, inte minst i nära relation till Karlstad universitet.
– Det finns många framgångsrika exempel på hur universitetets forskningsintensiva miljö skapar möjligheter för regionens pappers- och massaindustri. Vår roll på Paper Province är att länka samman forskning, innovatörer och potentiella investerare. Vi har en affärsutvecklande roll där vi ser till att koppla ihop rätt idé med rätt företag, förklarar Maria Hollander.
Karlstads universitets vicerektor Bo Edvardsson inflikar att man från universitetets sida bidrar till innovationsutveckling bland annat genom Grants & Innovations Office, en miljö för test, verifiering och utvärdering av nya innovationer.
– Idéerna kan komma från studenter, lärare, forskare eller företag och offentliga verksamheter, och utvecklas med stöd från Grants & Innovations Office. Det gäller inte minst inom bioekonomi, pappers- och fiberbaserade produkter samt tjänsteinnovationer som exempel. En viktig ingrediens oavsett inriktning är samverkan, förklarar Bo Edvardsson.

Möjligheter och utmaningar
Pappers- och massaindustrin står inför många möjligheter – men också utmaningar och det intressanta är att de ofta är tätt sammanlänkade. Att företagen blir mer och mer innovativa är bra, det hjälper Värmland i omställningen från traditionell bruksmiljö till högteknologisk innovationsmiljö.
Bland framtidens möjligheter finns strävan efter att utveckla processer och nya bioekonomiska produkter med mindre miljöpåverkan. En utmaning som är direkt kopplad till det är ett större kompetensbehov och här fyller Karlstads universitet en viktig funktion som kunskapsutvecklare.
– Med en stark forsknings- och utbildningsmiljö kan den värmländska pappers- och massaindustrin fortsätta konkurrera globalt, understryker Bo Edvardsson och Maria Hollander som avslutning.