Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Regionalt IT-bolag expanderar med fordonsinstallationer

Servicebilinredningar, fordonsrelaterade data- och elektronikinstallationer samt konsultbaserade IT-tjänster. Lägg därefter till en välfylld butik med det mesta inom tele- och datateknik, felsöknings- och uppgraderingstjänster samt säkerhet och serverplats. Jeloin Data representerar ett helhetsutbud av data-, tele- och installationstjänster som ständigt utvecklas nära marknaden.

Jeloin Data etablerades som ett avknoppningsföretag från IUC för snart 20 år sedan. Verksamheten var från början inriktad enbart på IT-tjänster, men utvecklades snart inom ett antal kompletterande områden.
Ett område som kanske inte är så lätt att förutspå som affärsområde för ett IT-konsultbolag är installationer kopplade till fordonsinredningar och tillhörande specialutrustning. För Jeloin Data är det ett område som tillkom redan 2006 i samband med att teknikern Peter Lundmark började på företaget.

Allt för yrkesfordon
Fordonsutrustningar som affärsområde har haft en sund tillväxt sedan starten. I princip all tänkbar utrustning går att få tag på. Det kan vara exempelvis inredningar med anpassade lådor och teknisk utrustning för elektriker och andra hantverkare, likväl som signalljus för räddningstjänstens fordon.
– Vi är stolta över att kunna tillhandahålla nästan all tänkbar utrustning som en helhetslösning för moderna yrkesfordon. Med långvariga regionala samarbeten kan vi skapa ytterligare tillväxt inom ett växande affärsområde, säger Peter Lundmark.
Tack vare nära samarbete med bilhandlare i regionen kan Jeloin Data erbjuda kompletta lösningar för i princip alla typer av servicefordon med korta ledtider.

Tror på fortsatt tillväxt
Jeloin Data har idag elva anställda varav tre arbetar med vidareutveckling av tjänster på fordonssidan.
– Jag tog med mig verksamheten från en tidigare anställning där jag arbetade med liknande saker. Jag ville vara med och bygga upp något från grunden tillsammans med Jeloin Data, och jag känner mig stolt över vad vi har åstadkommit så här långt. Att vi har lyckats utöka med ett par personer ser jag som mycket positivt, säger Peter, som har vidare utvecklingsplaner.
De senaste åren har präglats av tillväxt generellt, både för Jeloin Data och för Skellefteå som attraktiv företagsort.
– Vi kommer att satsa mer på att marknadsföra tjänsterna kopplade till fordonsutrustning framöver. Det finns en större efterfrågan nu, speciellt med tanke på att Skellefteå växer och det investeras mer i staden. Det kommer att byggas mer, både bostäder och verksamhetslokaler, och då kommer hantverkssidan att trappa upp – och därmed även våra leveranser av specialutrustning för deras fordon. Vi ser mycket ljust på framtiden, säger Peter Lundmark avslutningsvis.