Tor 19 maj / År 40 / Nr 1 2022

Regionen tror på Emmaboda

Region Kalmar län, liksom Emmaboda kommun och näringslivet visar med nya investeringar att man tror på Emmaboda.

Emmaboda etablerades som järnvägsknutpunkt mellan Kalmar, Karlskrona och Växjö i slutet av 1800-talet. Läget är bästa tänkbara för etableringar – företagen har tillgång till uppdaterad kunskap, arbetskraft och samverkan med Linnéuniversitetet inpå knuten.

Regionen investerar
Region Kalmar län har nyligen gjort en stor investering i Emmaboda i form av ett nybyggt hälsocenter. Här samlas primärvården, folktandvården, rehabmottagning och familjecentralen under samma tak, i en modern fastighet med hög tillgänglighet.
– Med den nya hälsocentralen står vi väl rustade och det är ett viktigt budskap från regionen som vi tolkar som ”vi tror på Emmaboda”, säger Ann-Christine Torgnyson, näringslivsutvecklare i Emmaboda kommun.

Kommunala satsningar
Inom kommunens organisation görs även egna satsningar som ger en högre livskvalitet och tryggare välfärd i Emmaboda. Nya bostäder och flera om- och tillbyggnationer pågår för att modernisera skolan och skapa större utrymme för tillväxt.
Kommunen har valt att investera i fiberanslutning på landsbygden även i de mest glesbefolkade områdena. 94 procent av befolkningen har idag har möjlighet att ansluta sig till fiber.

Mycket på gång i näringslivet
Med sin levande landsbygd skiljer sig Emmaboda mycket från många andra kommuner av samma storlek. I Emmaboda finns en handfull stora industriföretag – och det som är mest intressant är att de ofta etablerats i mindre samhällen utanför centralorten.
Det privata näringslivet satsar flera hundra miljoner årligen på investeringar. I våras invigde kommunalrådet en ny provningsanläggning för landbaserade stora pumpar på största företaget Xylem. Det var bara en av många stora satsningar. Industrin över lag investerar i automation och ny teknik. Det rör på sig även i andra branscher. Samtliga tre ICA-handlare i kommunern miljonsatsar. Inkubatorsföretaget FarmerRain bygger nytt lager för sin e-handel. En helt ny drivmedelspump med bensin och diesel i Broakulla invigdes i december.
Runes bensin har just installerat Emmabodas första biogaspump och när man ändå höll på satsade man på två snabbladdare för elbilar. Med all sannolikhet är Runes landets mest kompletta drivmedelsstation. Från pump erbjuder de även bensin, diesel, acrylatbensin, E85 (etanol), Adblue, RME (ramsolja), HVO100 (syntetisk diesel). I april inviger Långasjö växthus sin sensate satsning på ett större växthus och nära fördubblar odlingsytan. Listan pår företag som satsar kan göras ännu längre. Emmaboda har helt klart framtiden för sig.