Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Rekordmässig befolkningsökning kräver nya bostäder i Mjölby

Vacker natur och lantlig idyll, ett rikt förenings- och friluftsliv, blomstrande näringsliv samt all tänkbar service inom räckhåll. Mjölby står sig bra i konkurrens men behöver fler bostäder för att utvecklingen inte ska hämmas.

Precis som de flesta andra industritunga kommuner i Sverige står Mjölby inför en stor utmaning där det inom en snar framtid kommer att saknas kompetens inom flera områden. Att inflyttningen ökar är dock en bra början på att lösa det långsiktiga problemet.
Medelåldern sjunker i Mjölby och det är positivt för näringslivet som i allt större utsträckning kommer att behöva rekrytera inom allt från teknikorienterad tillverkning till livsmedelsförädling. Men bostadsbristen kan sätta käppar i hjulet om inget görs snarast.
– Vi arbetar aktivt med bostadsfrågan vilket går hand i hand med att även främja kompetensutveckling och nya etableringar, säger Eva Rådander, marknadschef på Tillväxtkontoret i Mjölby kommun.

Rekordmässig befolkningsökning
Alla villatomter säljs i princip så fort de annonseras i Mjölby. Den största målgruppen är inflyttande barnfamiljer, företrädelsevis från Linköping som ligger nästgårds. Sedan ett par år tillbaka har Mjölby även kommit igång med produktion av hyresrätter och därmed utökat målgruppen ytterligare. Seniorer som flyttar till en hyresrätt säljer ju ofta en villa som i sin tur blir hem till en ny familj.
Mjölby slog rekord i befolkningsökning under 2018, med 354 nya invånare. För en kommun med 27.000 invånare är det en stor procentuell ökning.
– Vår attraktionskraft är positiv, men vi måste möta upp med ett ökat bostadsbyggande. Därför är det glädjande att området Svartå strands fem höghus snart får tillökning med ett sjätte i samma stil samt ytterligare villatomter i samma område

Gott liv med lokalproducerat
Mjölby kallas ofta för Potatislandet eller till och med Grönsakslandet. De gröna näringarna dominerar och det bidrar också till att skapa bra miljöer för människor att bo och verka i.
– Alla pratar om lokalproducerat idag, här har vi verkligen ett försprång. Vi är näst störst på potatis och den största producenten av gurka. Vi jobbar målmedvetet för att utveckla de gröna näringarna, kommenterar Eva Rådander.
I Skänninge, en ort med cirka 4500 invånare, har det bland annat öppnats en ny saluhall som ger den lokala handeln ytterligare ett lyft. Fler invånare letar sig också till orten.
Mantorp, en av de större orterna i Mjölby kommun, har också utvecklats kraftigt under de senaste åren. Från Mantorp nås centrala Linköping på mindre än en kvart med pendeltåget, från Mjölby tar det knappt 20 minuter.
För att lösa bostadsfrågan på sikt planerar kommunen utveckla området Eldslösa, där det finns potential att bygga över 700 nya bostäder. Redan nu byggs en större skola i området, som väntas bli ett omfattande bostadsområde med närhet till naturen.