Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Rektorer vill locka fler till de gröna näringarna

Naturbruksgymnasiet Östergötland erbjuder utbildningar inom skogs- och lantbruk, djurvård och trädgård, samt förarutbildningar för tunga maskiner. Och det är inte svårt att få jobb efter utbildningen.

För den som vill jobba inom de gröna näringarna utgör Naturbruksgymnasiet Östergötland ett bra alternativ. Undervisningen är uppdelad på Himmelstalundsgymnasiet, som ligger vid södra infarten till Norrköping och Vretagymnasiet, som ligger cirka en mil nordväst om Linköping. Skolorna har 360-370 gymnasieelever och 60-100 vuxenelever var. De har även elever i gymnasiesärskola.

– Den som går någon av våra utbildningar har mycket goda chanser att få jobb. Infrastruktursatsningarna i regionen gör att antalet anläggningsarbeten kommer att öka. Även efterfrågan på florister ökar, säger Tommy Modigh, rektor för Himmelstalundsgymnasiet, som erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktning trädgård eller djur, särskilt djurpark och djursjukvård, samt hund. Man kan även läsa till florist under Hantverksprogrammet.

– För den som vill arbeta med handel och service inom trädgårdsyrket har vi en grundkurs för trädgårdssäljare bland våra vuxenutbildningar, tillägger han.

Fordonsprogrammet är populärt
På Vretagymnasiet kan man läsa Naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk, skog eller djur, särskilt hästutbildningar. Skolan erbjuder även Fordons- och transportprogrammet, som det varit flest sökande till de senaste åren.

– Det beror nog mest på att det är väldigt lätt att få jobb som yrkesförare efter den här utbildningen. Eleverna får B, C och E-körkort och det finns en stor efterfrågan från åkerierna. Men det är även lätt att få jobb efter en lantbruks- eller skogsutbildning. Där kan man lära sig hantera tunga maskiner, vilket gör eleverna eftertraktade även inom entreprenadnäringen, säger Elisabeth Bringer Hallberg, rektor på Vretagymnasiet.

På de flesta av studievägarna inom Naturbruksprogrammet (ej Maskin och NIU-ridsport) kan man välja en naturvetenskaplig profil. Den ger både en yrkesexamen och behörighet till flera högskoleutbildningar. I programmen ingår 15 veckors praktik på arbetsplats. Genom utbytesprogrammet Erasmus kan man göra sin praktik i ett annat EU-land.

De som söker hit brinner ofta för utbildningen. Men det gäller att nå ut med marknadsföringen och att svara upp mot önskemålen som ungdomarna har, enligt Tommy Modigh, som berättar att skolan hela tiden utvecklar kvalitén på utbildningarna genom att följa upp enkätsvar från elever och personal.

För att klara inte minst pensionsavgångarna inom naturbruksrelaterade branscher är det viktigt att nå ut till grupper utanför landsbygden. Men det är en utmaning, tycker Elisabeth Bringer Hallberg.

– Skogen utgör exempelvis en stor men osynlig bransch i Sverige. Det är viktigt att vi når ut med vilka värden vi kan erbjuda. Det är till exempel lätt att få jobb efter någon av våra utbildningar. Man jobbar ofta i mindre företag där man spelar roll och kan ha stort inflytande. Att man är med i hela processen och jobbar med något konkret och synligt ger snabb arbetstillfredsställelse. Att man dessutom jobbar med något så livsviktigt som livsmedel, eller att man tar hand om djur, förstärker känslan av att man gör något meningsfullt. Dessutom är det ett rörligt jobb där man får vara ute mycket. För många är det även en önskedröm att få jobba med djur.

Hon är glad över att skolan lyckas få tjejer att gå förarutbildningarna och hoppas att skolan har möjlighet att hänga med i den snabba teknikutvecklingen av fordon och maskiner, som utgör stora investeringar.

– Vi vill att utbildningarna ska ligga så nära yrkeslivet som möjligt. Det gäller även att vi har ett arbets- och förhållningssätt som passar dagens och morgondagens ungdomar. Det gör att vi får tänka till hur vi undervisar, säger hon avslutningsvis.