Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Relationer prioriteras på Swedbank

Swedbank stärker svenskt förenings- och näringsliv genom olika insatser på nationell nivå och arbetar samtidigt för utveckling på lokal nivå via ett stort antal kontor över hela landet. I Sandviken och Hofors präglas en stor del av arbetet nu kring ökad integration och digitalisering.

Swedbank delar sparbankernas vision om att överskott ska gagna lokalsamhället. Banken har även en lång tradition av att på nationell nivå arbeta med olika frågor som exempelvis ökad sysselsättning och lotsning in i arbetslivet samt Ung Företagssamhet.
På lokal nivå tar det sig olika uttryck beroende på vilka förutsättningar som finns, och det kan också skilja ganska mycket från kontor till kontor i samma region. Så är det exempelvis i Sandviken och Hofors, som geografiskt ligger nära varandra men som skiljer sig åt när det gäller näringsliv och arbetsmarknadsfrågor.
– Vi möter den lokala marknaden med lokala villkor och ser till att anpassa våra tjänster efter marknadens behov. Givetvis har vi en grundläggande palett att utgå ifrån och den är samma för alla kontor i Sverige, men det vi gör annorlunda på lokal nivå är mycket förknippat med personliga relationer och bemötande, menar Malin Lindfors, som är kontorschef på Swedbank i Sandviken och Hofors.

Relationer trots digitalisering?
Hofors är ett mindre kontor med fyra medarbetare som är inriktade på både företags- och privatkunder. I Sandviken arbetar 20-talet personer varav fem är specialiserade på företagsärenden.
– I Sandviken och Hofors kretsar mycket kring att bygga långa relationer med företag och privatpersoner, informerar Malin Lindfors.
Oavsett vilket kontor man vänder sig till så kan man alltid lita på att Swedbank utgår från långsiktighet och hållbarhet i alla affärer. Det är ett värdefullt arv att förvalta i digitaliseringens era.
– Ofta möter vi entreprenörer som behöver rådgivning både för sitt företag och sin privatekonomi. För många är det personliga mötet avgörande och därför satsar vi mycket på att bevara det. Det kommer vi att fortsätta med även om digitaliseringen möjliggör effektiviseringar inom andra områden.

Speglar samhällets mångfald
Långsiktighet och hållbarhet är också tydliga inslag i Swedbanks samhällsnära engagemang, som i Sandviken och Hofors omfattar den nationella satsningen Unga jobb samt det nya initiativet Äntligen jobb.
– Äntligen jobb är en spännande utveckling av arbetet med Unga jobb. Här vänder vi oss till nyanlända med utbildning för att uppnå snabbare integration genom att erbjuda praktikplatser. Ofta kan det leda till fast jobb efteråt, och vi från bankens sida behöver också ta vara på den möjligheten för att klara kompetensförsörjningen på sikt.
Praktikplatserna kan vara på något av Swedbanks kontor, men kan också förläggas till någon av bankens företagskunder. Det är ett samarbete som man i Sandviken och Hofors gärna vill fördjupa.
– Swedbank ska vara en bank för alla. Då måste vi också spegla samhällets mångfald i våra kontor och det kommer vi att arbeta mycket mer med framöver, lovar Malin Lindfors.