Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Renoverad bladfjäder lika bra som ny – och avsevärt bättre för miljön

Det finns en stark politisk strävan efter att flytta över så mycket gods som möjligt från väg till andra transportslag, och då inte minst till järnvägen. Ett ökat tryck på järnvägstransporter skapar ett större behov av att modernisera och förnya fordonsparken, men att byta hela tågset är knappast hållbart. Trainparts hjälper till att hålla befintliga tåg i gott skick genom underhåll och tillhandahållande av slitdelar.

I Trainparts verkstad i Bollnäs är det full rulle. Här tillverkas och renoveras en mängd olika produkter för rälsburna fordon, såsom bladfjädrar, buffertar och draginsättningar. Dessutom kan Trainparts tack vare sin unika kunskap även tillverka andra produkter för vagnsunderhåll, exempelvis bromsklosskilar, centruminlägg, fotsteg, handtag och bussningar.

Stor miljövinst – bättre ekonomi
Trainparts ursprung går tillbaka till Statens Järnvägars verkstad som fram till 1989 också ägdes av SJ. Nuvarande vd och ägare Göran Forsberg tog över verksamheten 2014 och hade dessförinnan varit verksam som platschef på samma företag. Med sig hade han sedan tidigare lång erfarenhet av att driva och utveckla projekt på större företag, och den har han lyckats anpassa till Trainparts behov. Hela verkstaden har lyfts med hjälp av lean och den så kallade 5S-metoden (sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana).
– Ordning och reda är en ren konkurrensfaktor, liksom vår strävan efter att minimera resursuttaget. När vi renoverar bladfjädrar och buffertar, så byter vi bara de delar som är trasiga och slitna – resten kan man återanvända, förklarar Göran Forsberg.
En renoverad bladfjäder är lika bra som en nytillverkad – med den stora skillnaden att det kostar ungefär 60 procent mer att köpa en helt ny. Att renovera är därför att föredra både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Buffertar är precis som bladfjädrar ganska dyra att köpa nya, om det går att renovera dem så finns det ingen anledning att byta ut det som fortfarande kan tas tillvara. Trainparts har ingen nytillverkning av buffertar utan utför enbart renoveringsarbeten inom området.

Marknadsledande med unik kunskap
Det är inte vem som helst som kan tillverka eller renovera den typen av detaljer och slitdelar som Trainparts fokuserar på. Personalens kunskap är unik, och den överförs från generation till generation. Göran Forsberg är noga med att poängtera att personalen utgör den absolut främsta resursen för företaget – det är deras kompetens som driver Trainparts framåt.
– Vad jag vet så är det bara Trainparts som kan renovera bladfjädrar och den typ av buffertar som vi är inriktade på i hela Norden. Vi är samtidigt marknadsledande i Europa tack vare den specialkompetens vi har byggt upp under åren, säger Göran, och tillägger att Trainparts går mot en ljus framtid med tanke på att markanden efterfrågar fler järnvägstransporter och åtgången på rälsburna fordon trappas upp.