Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Resan mot framtidens energisystem

Kraftpojkarna är ett ungt företag som med nytänkande och framåtanda snabbt lyckats etablera sig på den skandinaviska marknaden. Verksamheten grundades 2012 med fokus på B2B-distribution av system för att ta vara på solenergi. Från och med 2019 finns ett helhetsåtagande för kompletta energisystem.

Kraftpojkarna har tagit ett helhetsgrepp när det gäller fastighetskompletta energisystem och laddinfrastruktur för elfordon.
– För knappt ett år sedan beslutade vi oss för att fokusera på de tre stora framtidsfrågorna gällande energisystem, inleder Albin Hasselström, marknadschef på Kraftpojkarna.
– Vi har precis påbörjat resan mot framtidens energisystem där vi som helhetsleverantör ska kunna erbjuda lösningar kring mycket mer än enbart produktion av förnybar energi. Vi ska vara drivande i utvecklingen av nya lösningar för ett smart, effektivt och grönt energisystem. Därför storsatsar vi nu på helheten med produktion av förnybar energi från solen, effektiv lagring av energi samt utveckling av laddinfrastruktur.

Blir komplett systemdistributör
Kraftpojkarna står bakom och äger den stora solenergiparken mellan Västerås och Enköping. Den blev Nordens första i sitt slag, med högeffektiva solföljare och en samlad effekt på 1MW. Parken blev också startskottet för Kraftpojkarnas helhetsåtagande när det gäller nya, gröna energisystem.
– Vi har tagit steget vidare i vår egen utveckling som bolag och är idag en komplett systemdistributör med såklart starkt produkterbjudande men också marknadsledande tjänster och digitala lösningar, förklarar Albin Hasselström vidare.
Det är en utveckling som ligger precis rätt i tiden. Sverige har redan en påtaglig effektproblematik i söder, och när fordonsflottan ställer om till eldrift kommer den att bli än mer framträdande. Att redan nu börja undersöka möjligheterna för egen produktion och lokal lagring är svaret på utmaningen.

System för garanterad funktion
Det pågår redan nu många spännande projekt för att öka effekten i lokala nät. Incitamenten bygger på att skapa säkra system och därmed även en garanti för fortsatt funktion även vid effektbrist i stamnätet.
– Våra lösningar ska möjliggöra produktion, lagring och distribution av energi i fastigheter och lokala nät oberoende av hur effektsituationen ser ut i övriga nätet. Det handlar om att optimera systemen så att funktionen tryggas, man blir självförsörjande och den egna verksamheten tryggas. Detta är framtiden, menar Albin Hasselström.
Utvecklingen av morgondagens hållbara energisystem förutsätter med andra ord ett större ansvarstagande från enskilda aktörer. Fler kommer att bli sina egna producenter, och fler kommer att kunna leverera småskaligt för att förbättra effekten i det allmänna nätet.
Redan nu behövs en förändring och Kraftpojkarna har satt något i rullning som kommer att ge resultat över tid.