Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Resia möter framtiden med mer kundspecifika erbjudanden

Skellefteå har antagit en mycket ambitiös tillväxtplan. Fram till år 2030 ska kommunen växa med ungefär 8000 invånare, från dagens 72 000 till 80 000. Tillväxtmålet har bidragit till att skapa en framtidstro som sjuder bland invånare, företag, politiker och kommunala verksamheter. Fler människor innebär ett ökat behov av resor, och här ser Resia en stor utvecklingspotential framöver.

Resia är en av Sveriges största resebyråer. I Skellefteå har Resia en stark ställning på marknaden framförallt när det gäller affärs- och gruppresor, men som heltäckande försäljningskontor erbjuder Resia även skräddarsydda resepaket för privatmarknaden.
Precis som Skellefteå kommun har för avsikt att växa har Resia en egen agenda för tillväxt. I befintliga lokaler på Nygatan finns gott om utrymme för expansion, och det kommer med stor sannolikhet att kretsa kring affärs-, konferens- och gruppresor i första hand.

Välbekant samarbetspartner
Resias närvaro är välbekant för de flesta som bor och arbetar i Skellefteå. Som lokal närvaro av resebyrå är Resia en del av orten och en naturlig samarbetspartner för många av traktens företag. Resia hjälper även till att anordna resor och boende i samband med stora evenemang i regionen, ett affärsområde som kommer att växa i samspel med kommunens utvecklingsarbete.
– Det planeras bland annat för nya mötesplatser och kongresshallar som ska lyfta hela regionen. En sådan utveckling innebär naturligtvis utvecklingsmöjligheter även för resebranschen och vi hoppas på att kunna bygga upp ännu starkare erbjudanden kring detta, säger resebyråchef Maria Johansson.

Fördelar med resebyrå
Att anlita en resebyrå innebär flera fördelar. För det första handlar det om ökad trygghet, jämfört med om man bokar på egen hand över nätet. En missad transfer kan exempelvis bli en dyr historia, speciellt om nya biljetter måste köpas i sista sekunden. Resia kan erbjuda alla tänkbara försäkringar och trygghetsgarantier från start till slutdestination, under hela resan samt på själva resmålet och därefter hem igen.
Resia ser till så att det blir rätt från början, och kan dessutom erbjuda goda råd kopplade till destinationen eftersom resebyråns säljare ofta redan varit där.
– En annan fördel är att om man är ett större sällskap så kan vi markera vilka bokningar som ligger i bokningssällskapet så att bokningarna kan kopplas ihop. Om flera familjer reser tillsammans men vill betala var för sig är det ett värdefullt komplement, upplyser Maria Johansson.

Skräddarsytt är framtiden
Trots de senaste årens konjunktursvängningar så ökar resandet generellt. Valet av destination varierar beroende på det ekonomiska läget men trenden visar tydligt att man prioriterar resor. Intresset har bland annat ökat för kryssningar, som idag upplevs som mer tillgängliga för en större målgrupp.
– En kryssning behöver inte vara dyrare än charter, vilket många nu upptäckt. Vi har regelbundet temakvällar där kryssningar är återkommande. Vi kommer även att fokusera mycket på skräddarsydda paket där vi hjälper kunderna att sätta ihop en helhetsupplevelse som passar just dem, förklarar Maria Johansson.
Resia kommer framgent att satsa på ännu mer kundspecifika erbjudanden och i linje med Skellefteås tillväxtstrategi hoppas man på ett större kundunderlag när fler söker sig till regionen.