Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Restvärme från industrin värmer många Stenungsundsbor

Stenungsunds Energi & Miljö AB är ett mycket framåtsträvande bolag. Tack vare smarta samarbeten med den lokala industrin kan det kommunala energibolaget erbjuda fjärrvärme som nästan uteslutande produceras med restvärme.

Den huvudsakliga fjärrvärmeproduktionen i Stenungsund baseras på återvinning av restvärme från lokala industribolag, vilka är verksamma inom kemisk industri som kräver mycket energi.

Bygger ut fjärrvärmenätet
Restvärmen är i princip den enda råvarukällan för Stenungsunds Energi & Miljös fjärrvärme. Det är värme som annars skulle behöva kylas bort via exempelvis kyltorn till luften eller via värmeväxlare till havet med ökad resursförbrukning för industrins del som följd. Enorma energivärden skulle bokstavligen gå upp i rök och det är knappast logiskt ur någon synvinkel.
Det är enbart under eventuella stillestånd inom industrin som man på Stenungsunds Energi & Miljö måste täcka upp behovet med biogasbaserad produktion. Det finns dessutom mer energi att hämta ur industrin, men det måste samtidigt finnas en viss lönsamhet i att bygga ut fjärrvärmenätet.
– Vi har flera projekt på gång för att bygga ut nätet i stora delar av Stenungsund. Eftersom vi har ett av Sveriges lägsta fjärrvärmepriser så är intresset stort bland potentiella kunder. Industrin expanderar och vi vet att vi kan räkna med mycket större volymer restvärme framöver. Redan idag finns det stora mängder som vi skulle kunna ta hand om, och vi rustar för det nu, säger Erland Astorsson, vd på Stenungsunds Energi & Miljö.

Gynnar grön utveckling
De låga fjärrvärmepriserna gynnar en grön utveckling, liksom industrins förmåga att leverera restvärme. Den stora utmaningen ligger i att ansluta områden som ligger utanför tätorten, där husen ligger glest och där kostnaden för att bygga ut nätet blir så stor att investeringen inte kan motiveras.
– Även om det finns utmaningar så ser vi ljust på framtiden. Med en livskraftig industri kan vi utvecklas och bygga ännu större fjärrvärmenät. Det är en utveckling vi strävar efter hela tiden, säger Erland Astorsson.