Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Returpappercentralen utvecklar nya återvinningssystem där det behövs

På Returpappercentralen i Uppsala talar man gärna om material och resurser. Det finns alltid något som går att förbättra i alla företags avfallshantering och det budskapet är man noga med att sprida. När det är enkelt att göra rätt blir det per automatik ett bättre resultat – och det stämmer inte minst när det gäller återvinning.

Returpappercentralen är en helhetsleverantör av återvinningstjänster som årligen tar emot, hanterar och behandlar cirka 40 000 ton återvinningsbart material. Materialet kommer i huvudsak från Huvudstadsregionen där Uppsala ingår. Att transportera över längre sträckor motverkar nämligen det grundläggande syftet med Returpappercentralens verksamhet – att verka för en mer hållbar framtid där resurser tas tillvara i alla led.
– Vår verksamhet bygger på att ta tillvara på material och resurser som behövs i svensk industri. Medvetenheten kring återvinning är hög i Sverige men det finns alltid något att förbättra och det arbetar vi för att uppnå varje dag, säger Martin Ohlsson, försäljningschef på Returpappercentralen.

Hjälper till att utveckla nya återvinningssystem
Ju mer som återanvänds och återvinns – desto mindre hamnar på deponi. I Sverige hamnar väldigt lite material på deponi men så länge siffran inte är lika med noll finns det något att göra, enligt Martin Ohlsson.
– Med lite uppfinningsrikedom kommer man långt. Om vi tar plaster som exempel så finns det ett antal väl utbyggda system för att samla in förpackningar. Inom industrin finns inget specifikt system implementerat utan där är det istället upp till var och en att utveckla egna system för återvinning. Det har Fresenius Kabi valt att göra och där har vi nu tecknat avtal för kontinuerlig drift av deras återvinningsprocesser.
På Fresenius Kabi har Returpappercentralen hjälpt till att bygga upp ett helt nytt återvinningssystem inom ramarna för Klimatprotokollet. Genom att sortera ut all plast separat istället för att den som tidigare slängs tillsammans med brännbart sparar Fresenius Kabi många avfallstransporter. Arbetssättet öppnar även dörrar för nya samarbeten för Returpappercentralen som kan reproducera samma modell för andra kunder.

Hittar avsättning för insamlat material
Returpappercentralen strävar efter att hitta bästa tänkbara lösning för varje kund. I det ingår att hitta avsättning för det insamlade materialet och det ska helst också vara lokalt. Det kan med andra ord betyda att man samlar in material hos en kund som därefter säljs till en annan – alla vinner på konceptet, inte minst miljön.
Till skillnad från andra företag har Returpappercentralen inga expansionsplaner. Att verka i och från Uppsala är huvudfokus och så kommer det att förbli. Allt material samlas in till anläggningen i Uppsala där man även utför de första förädlingsstegen.
– Vi måste behålla en lokal prägel där vi transporterar så korta avstånd som möjligt. Efter förädling skickas materialet till industrier i Sverige i första hand. Vårt främsta bidrag för Uppsalaregionen är att vi gör den lite grönare – det är något vi strävar efter att förbättra hela tiden tillsammans med våra samarbetspartners, säger Martin Ohlsson.