Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Reviderad köldmedieförordning säkrare och mer hållbar

Efterfrågan ökar för olika typer av certifieringar som kan skydda beställare, men som också fungerar som en konkurrensfördel för de företag som satsar på kunskap och personal med rätt behörighet. Certifieringar kan vara en del av ett legalt krav, men kan även vara frivilliga. Incert guidar både utförare och beställare i certifieringsdjungeln.

Tredjepartscertifieringsföretaget Incert har god insikt i vilka certifieringar som behövs och som efterfrågas mest. Köldmediecertifieringar utgör några av de viktigaste, och det har nyligen kommit nya regleringar inom området som alla som arbetar med köldmedier måste känna till.

Bättre kontroll av behörighet
Alla som installerar fasta kylanläggningar och värmepumpar i Sverige har sedan länge omfattats av certifieringskrav enligt köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar om det krävs ingrepp i köldmediekretsen. Kravet har dock inte varit samma för fordon.
En stor utmaning har tidigare varit att fokus helt omfattat de personer som arbetat med luftkonditionering i fordon, och ansvaret har legat på dem. Det har skapat obalans och en svårkontrollerad marknad, där verkstäder kan förlora sin behörighet om personen byter jobb, men detta kan vara svårt att kontrollera av enskilda beställare.
I den reviderade svenska köldmedieförordningen finns nu ett större fokus på de bilverkstäder som erbjuder AC-service, inte bara teknikerna som utför jobbet.
– Företagscertifikat har varit lagkrav inom EU sedan 2009 för stationära anläggningar såsom värmepumpar och kylmaskiner. Den viktigaste revideringen är att det i den svenska köldmedieförordningen nu fastslås att företagscertifieringen även omfattar köldmedier i fordon, understryker Dr Peter Rohlin, vd på Incert.

Certifiera senast 30 juni
Incert utgör en viktig partner för framsynta installationsfirmor och verkstäder som ser värdet av att satsa på öppenhet med dokumenterad kompetens. Att Motorbranschens Riksförbund stöttar utvecklingen bidrar också till att intresset för certifieringar ökar.
Senast den 30 juni 2017 måste alla bilverkstäder vara certifierade enligt den reviderade svenska köldmedieförordningen. Som bilägare ska man försäkra sig om att bilverkstaden har giltiga certifikat för att få en lagenlig och fackmannamässigt utförd service av bilens AC.
– Om det inte finns certifikat på plats den 1 juli i år får verkstaden inte längre utföra arbeten med köldmedier, såsom service och reparation av AC-aggregat. Det är ett helhetsgrepp för allas säkerhet – det vill säga både människor och miljö, säger Peter Rohlin.
En stor del av Incerts verksamhet bygger på att höja säkerheten i verksamheten som låter certifiera sig. Samtidigt blir det ett kvalitetskvitto gentemot beställare. Det hänger också ihop med hållbarhet, där Incert bidrar till en mer hållbar utveckling där företag som verkligen prioriterar kvalitet och miljö belönas för sina ansträngningar.