Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Revision och redovisning med personligt engagemang

Kvalitetssäkrad ekonomiservice och affärsrådgivning för små- och medelstora företag är Rådeks nisch. Företagets vd och grundare Johan Rudengren brinner för regional utveckling, ett engagemang som genomsyrat verksamheten sedan starten för snart 30 år sedan. Med speciellt fokus på ägarledda bolag fortsätter Rådek att skapa lönsamhet och tillväxt i Södermanland.

När Johan Rudengren etablerade ett enmansbolag för kalkyleringstjänster vid sidan av sin anställning som lärare kunde han nog inte föreställa sig hur stort det verkligen skulle bli.
Rådek grundades 1986, först med inriktning på kalkyler för framförallt lantbruksföretag. Inom några år expanderade firman med ett par anställda och en ny inriktning mot bredare redovisningstjänster.
Mycket snart insåg Johan att det fanns en stor tillväxtpotential – speciellt om man kunde kombinera revision och redovisning. Beslutet togs och Rudengren läste själv in kompetensen och blev auktoriserad revisor 1994. Han lade samtidigt grunden för Rådeks fortsatta utveckling mot dagens fullservicebyrå med kunder inom i stort sett alla branscher.

En resurs för småföretag
Rådek ägs och drivs idag av Johan Rudengren tillsammans med kollegorna Stefan Muhrbeck och Björn Bentevik. Man arbetar än idag med tyngdpunkt på ägarledda företag och inom Rådek finns specialistkompetens inom lantbruksekonomi.
Ett 50-tal anställda är verksamma i yrkesroller som revisorer, redovisningsekonomer och skatterådgivare. Samtliga med det gemensamma målet att uppnå ökad lönsamhet för kunderna genom effektivare ekonomitjänster. Kunderna är framförallt mindre aktörer, ofta med stor tillväxtpotential.
– Vi räds inte för att samarbeta med de allra minsta företagen, ibland har vi till och med varit med och startat dem på så vis att vi sedan länge erbjuder rådgivning vid nyetablering, berättar Johan Rudengren.
Rådeks konsulter samarbetar även med Munktell Science Park och är med vid föreläsningar och utbildningsinsatser på temat starta och driva företag.

Det bästa ur två världar
Rådek förenar det bästa ur två världar genom att både erbjuda revision och redovisning med stor personlig prägel.
– Hittills har vi förlitat oss nästan helt på vårt goda rykte, och det vill vi fortsätta med. Ett välrenommerat varumärke hjälper oss både i jakten på nya kunder såväl som vid rekrytering, påpekar Johan Rudengren.
Det krävs ett stort mått av personligt engagemang för att bygga långvariga kundrelationer, något som Rådek tar fasta på. Kunderna får ta del av viktig kunskap som bidrar till bättre beslutsunderlag, rådgivning som man får på köpet vid sidan av övrig ekonomiservice.

Ersätter aldrig personligt engagemang
Johan Rudengren tror på en fortsatt positiv utveckling för Rådek i Södermanland. Branschen påverkas starkt av digitaliseringen, och Rådek har tidsenligt lanserat en app för ännu bättre tillgänglighet via mobilen eller surfplattan.
Johan beskriver verksamheten som en modern databas av kunskap, en resurs som kunderna kan använda för att skapa extra trygghet i sin vardag. Som avslutning betonar han:
– För oss är det fortfarande viktigt med bibehållen tät kundkontakt, appen ser vi som ett verktyg för att leverera ännu mer till våra kunder. Den kan dock aldrig ersätta det personliga engagemanget.