Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Revisor med pedagogisk syn på affärsutveckling

Sveriges ledande revisions- och konsultbyrå för ägarledda företag och entreprenörer finns sedan länge etablerad i centrala Lindesberg. Grant Thorntons nya kontorschef i Lindesberg, revisorn Carolina Jonasén Frogedal, vill vidareutveckla den lokala verksamheten ännu mer med fokus på långsiktigt hållbar affärsutveckling.

Grant Thornton växer mest i Sverige, i alla fall bland ägarledda bolag och entreprenörer. Det vill säga bland den största företagsgruppen som finns i landet. Lokalkontoret i Lindesberg har tillgång till all tänkbar specialistkompetens som finns inom Grant Thornton, och kan därmed lösa allt lokalt även i mycket komplexa ärenden. Det är en ren styrka, enligt Carolina Jonasén Frogedal som sedan mitten av mars i år är kontorschef i Lindesberg.

Pedagogik möter affärsutveckling
Lindesberg är en av de mest tillväxtbenägna kommunerna i Örebroregionen. Det satsas mycket från kommunens sida på att öka attraktionskraften för orten, bland annat genom att underlätta för företagsetableringar. Här kan Grant Thornton bidra genom att informera om de möjligheter som finns och vad man som företagare bör tänka på vid nyetablering.
– Vi kan vid behov anta en affärsrådgivande roll, det ligger i vår natur eftersom vi alltid har arbetat med ägarledda bolag, förklarar Carolina, som själv har en pedagogisk ådra från att tidigare ha varit verksam som musiklärare.
Sedan juni 2013 är Carolina auktoriserad revisor, men det pedagogiska präglar än idag hennes syn på affärsutveckling och ledarskap.
– Pedagogiken är ett stort stöd i min nuvarande roll, fortsätter hon. Att få vara med och utveckla Grant Thornton och alla som arbetar här är fantastiskt givande. Min främsta uppgift är att få konsulterna att växa i sina roller så att vi tillsammans skapar tillväxt både för våra kunder och för vårt eget kontor här i Lindesberg.

Lever som man lär
På Grant Thornton lever man som man lär. Företaget är ägarlett, precis som kundernas företag. Det möjliggör bland annat för korta beslutsvägar, något som uppskattas bland kunderna i Lindesberg.
En annan vinkel av den lokala förankringen tydliggörs genom att Grant Thornton anordnar lokala seminarier på olika teman några gånger årligen. För några månader sedan handlade det om generationsskiften, och under våren hålls ytterligare ett seminarium om omvandling av enskilda bolag till aktiebolag.

Utvecklar tillgängligheten
Lokal förankring betyder tillgänglighet. För att utveckla tillgängligheten ännu mer har Grant Thornton introducerat Webbkontoret, som ger kunderna full översyn över sin ekonomiservice när som helst på dygnet. Bank-ID krävs för att logga in, något som skiljer Webbkontoret från många andra molntjänster i branschen.
– Webbkontoret kan spara mycket tid för våra kunder, och snart lanserar vi en säker app som gör det ännu enklare att hantera sin ekonomiservice via smartphones och surfplattor. Man kommer fortfarande att behöva Bank-ID, vi förbättrar tillgängligheten men tummar inte på säkerheten, är Carolina noggrann med att poängtera.