Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Rexellent skapar långsiktigt bättre lönsamhet för fastighetsägare

Modern Property Management påminner om ledningsrollen i vilken organisation som helst. Det handlar bland annat om att skapa lönsamhet och tillväxt, optimera olika flöden i verksamheten och hushålla med resurser – samt inte minst att få ut så mycket som möjligt av nya investeringar. Precis som i företagsvärlden. Rexellent är en komplett och pålitlig partner inom Property Management.

Rexellent är en värdefull partner för fastighetsägare som vill skapa långsiktig lönsamhet i sina egendomar. Tjänsterna omfattar alla processer, system och arbetskraft som behövs för att driva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter och bostäder. Genom att ta hjälp av Rexellent, som har alla fastighetstjänster samlade på ett ställe, ökar fastighetsägaren sitt engagemang i förvaltningen – utan att själv behöva planera och utföra underhåll, upphandla tjänster eller se över renoveringsbehovet som exempel.

Gör ägandet enklare
Hos Rexellent samlas fastighetens alla behov på samma ställe oavsett om det gäller kommersiella eller industriella lokaler, hela bostadsföreningar eller privata egendomar.
Ägandet blir betydligt enklare med Rexellent som totalförvaltare med ansvar för allt från bolagsadministration, ekonomi och hyresadministration, teknisk förvaltning, fastighetsutveckling, upphandling av tjänster samt kontakt med externa parter som exempelvis arkitekter och jurister. En kontakt sköter helheten.
– För att vi ska vara en attraktiv partner och lyckas med vårt uppdrag så måste vi vara specialiserade och riktigt bra på det vi gör, säger Rexellents vd Mats Andersson.
Rexellent vänder sig till alla som äger och förvaltar sin egen fastighet. Mats Andersson fortsätter:
– Kanske befinner man sig vid en vändpunkt i livet och vill skära ner på tiden man spenderar på att själv driva fastighetsförvaltningen, eller kanske är det rentav fråga om större förändringar som generationsskifte eller överlåtelse. Oavsett vilket så vill vi göra ägandet enklare och skapa en långsiktigt bättre lönsamhet i fastighetsförvaltningen.

Lokal och heltäckande Property Management
Mats Andersson var själv med och startade företaget för fyra år sedan. Grundarna kom från två håll, dels de som ägde fastigheter och behövde hjälp med förvaltningen och dels de som arbetade med olika förvaltningsuppdrag, bland annat för bostadsrättsföreningar. Behovet av en lokal, heltäckande Property Management aktör var stort, men det fanns ingen på plats. Lösningen blev då att starta eget.
– Grundtanken bakom hela vår verksamhet är att vi förvaltar och tar beslut som gäller fastigheten precis som vi skulle ha gjort om vi själva varit ägare till den. Vi tänker mycket långsiktigt och strävar framförallt efter att förädla värdet i fastigheten. Våra kunder får tillgång till heltäckande kompetens inom allt som rör förvaltning under fastighetens livscykel och kan när som helst få rådgivning i olika frågor utan att det kostar något extra.
Mats Andersson understryker styrkan i att ha tillgång till ett komplett tjänsteutbud där all administration och teknisk förvaltning omfattas.

Bättre erbjudanden med samlade resurser
Rexellent förvaltar cirka 1400 objekt i dagsläget, omfattande omkring 90 000 kvm fastighetsyta. Det är flera spännande projekt på gång för Rexellent som befinner sig i en expansiv fas just nu.
– Vi tror på en stark tillväxt i Helsingborg med omnejd, då menar vi inom en radie på cirka fem – tio mil till att börja med. Vi bygger nu upp ett nätverk med samarbetspartners i hela regionen. Idag erbjuder vi bra och heltäckande försäkringar som exempel. I framtiden vill vi kunna erbjuda ännu fler mervärden, kanske till och med bättre räntelägen för våra kunder där vi medverkar i förhandlingar med banken och möjligen får ner räntorna på det sättet, säger en hoppfull Mats Andersson avslutningsvis.