Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Riksbyggen bygger bort delar av bostadsbristen i Östergötland

Allt sedan starten för 75 år sedan har Riksbyggen strävat efter att skapa hållbara boende- och samhällsmiljöer där människor kan förverkliga sina drömmar och samtidigt leva i samklang med den omgivande miljön. Ambitionen gör sig tydlig i nya projekt i både Linköping och Norrköping.

Riksbyggen vill bidra till att bygga bort bostadsbristen och därmed öppna nya möjligheter i två av Sveriges mest tillväxtbenägna städer. Således drar den anrika samhällsbyggaren nytta av sin samlade kunskap och erfarenhet för att bygga upp ett nytt bostadsområde i Norrköping, samtidigt som man satsar på förtätning i hjärtat av Linköping.

Nedlagt fängelse blir toppmoderna bostäder
Den gamla Norrköpingsanstalten ska förvandlas och toppmoderna bostäder med bästa läge byggs intill Motala Ström och Folkparken. Fastigheten, Drag 1, ligger mycket fördelaktigt i närheten av universitetet och nära allmänna kommunikationer med resecentrum på någon kilometers avstånd.
Läget är speciellt attraktivt för studenter, därför kommer Riksbyggen att integrera en del instegslägenheter i bygget, men givetvis kommer även vanliga lägenheter att rymmas i beståndet. Dessutom är projektet av tillräcklig storlek för att bidra till att en del av Norrköpings bostadsbrist byggs bort.
– I planerna ryms utveckling av cirka 240 nya bostäder inom den befintliga fastigheten. Lägenheterna kommer att byggas med största möjliga hänsyn till miljön. Inför alla nya projekt gör vi inom Riksbyggen numera en så kallad ekosystemtjänsteanalys, som omfattar mycket mer än att enbart se till exempelvis energiåtgång och materialval, informerar byggingenjör Johan Neander, projektchef på Riksbyggen Bostad i Östergötland, med ansvar för nya projekt i både Linköping och Norrköping.

Efterlängtat förtätningsprojekt
Riksbyggen står även inför utvecklingen av ett av Linköpings mest centrala bostadsområden i Ramshäll. Med en detaljplan som rör de befintliga fastigheterna Lakejen 1 och 2, samt intilliggande gatumark på Rosengatan och Lasarettsgatan, kommer Riksbyggen att ta sig an ett efterlängtat förtätningsprojekt som markerar Linköpings framtidstro som växande universitetsstad.
– Vi strävar efter att uppnå målen för Miljöbyggnad Silver i projektet. Precis som inför byggnationen i Norrköping så görs en ekosystemtjänsteanalys inför utvecklingen av Lakejen. Analysen ska generera minst en procents ökning i omsättningen av ekosystemstjänster. I utvecklingen av Lakejen kommer vi bland annat att skapa nya grönytor och på så vis nå målet, förklarar Johan Neander.
Det blir ett tillskott på cirka 30 bostadsrätter i innerstaden. Planerad byggstart har flyttats fram till 2017 med avslut ett år senare.

Stora ambitioner blir verklighet
I samband med att Riksbyggen omvandlar det gamla fängelset i Norrköping och bygger nya toppmoderna bostäder så öppnas även hela området upp för allmänheten.
– Det kommer att skapas helt nya publika ytor vid vattnet och vi kommer även att anlägga nya grönområden. Trots att stora delar av den kulturmärkta fastigheten måste bevaras kommer vi att klara våra högt uppsatta miljömål.
Johan Neander är lika entusiastisk över Linköpingsprojektet. Som avslutning säger han:
– Båda projekten andas nytänkande och hållbarhet helt igenom. Lägenheterna, som byggs i olika storlekar för att möta en så bred målgrupp som möjligt, uppfyller naturligtvis de höga krav som ställs idag gällande tillgänglighet, energiförbrukning, ljudisolering och ljusinsläpp. Vi ser fram emot att få göra verklighet av stora ambitioner inom båda projekten.