Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Riksbyggen förser Västerås med sunda, hållbara bostäder

Riksbyggens intensiva hållbarhetsarbete är påtagligt i Västerås. Det märks inte minst i det senaste bostadsprojektet Farleden på vackra Lillåudden, som förutom hög miljöklass, enligt standarden Miljöklassad byggnad silver, även uppfyller högt uppsatta krav på social och ekonomisk hållbarhet. I det planerade projektet Sjökortet strävar det medlemsägda bostadsbolaget efter en minst lika hög miljöprägel.

Riksbyggen projekterar och bygger sedan många år enbart hus som överträffar Boverkets miljökrav. Det är ett utpräglat miljötänk rakt igenom, där alla nya projekt klassas som lågenergihus. Riksbyggen deltar även i utvecklingen av framtidens attraktiva och hållbara bostäder genom att se till den sociala och ekonomiska hållbarheten.
– Att bygga sunda, hållbara bostäder är bra ur alla perspektiv – miljömässigt, ekonomiskt och socialt, säger Carina Akterhag, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad i Bergslagen med ansvar för projekt i bland annat Västerås.
– Det är en självklarhet för Riksbyggen och något som efterfrågas i det moderna samhället. Vi satsar som exempel gärna på gemensamma utrymmen för sociala aktiviteter, exempelvis hantverk. Det viktigaste är att vi som bostadsbolag skapar möjligheter för människor att träffas och samverka.

Stark utveckling på Lillåudden
Tillgång till bra boende är en grundläggande faktor för att skapa långsiktig hållbarhet och ett samhälle i balans. Det tar Riksbyggen på största allvar, vilket också är påtagligt i nuvarande projekt i Västerås.
Riksbyggen har färdiga detaljplaner på Lillåudden och har redan uppfört Brf Mistluren 1, omfattande 70 lägenheter fördelade på fem hus. Nuvarande byggprojekt, Farleden, kommer liksom föregångaren att vara av hög miljöklass med alla tänkbara bekvämligheter.
Utöver Farleden planeras ytterligare sex kommande projekt på Lillåudden, närmast är det Sjökortet som säljstartas i början av 2014. Huset kommer att få ett öppet och fantastiskt läge där alla lägenheter får sjöutsikt.

Hållbart ur alla vinklar
– Det talas mycket om att förtäta staden och bygga ihop Västerås vilket vi gärna medverkar i. Vi har redan idag ett stort antal bostadsrättsföreningar i Västerås som vi förvaltar och en del av det dagliga arbetet handlar om att hjälpa befintliga föreningar att se över sitt underhåll. Inom det finns exempelvis Energiklivet, som omfattar energieffektivisering av bostäder, berättar Carina Akterhag vidare.
Utvecklingen är en naturlig del av Riksbyggens motto: att skapa rum för hela livet.
– Västerås är en inflyttningskommun med bostadsbrist. Vi bidrar till att lösa utmaningen genom att planera och bygga hållbart för framtiden. Samtidigt är vi måna om att utveckla befintliga byggnationer så att de blir ännu bättre ur alla hållbarhetsperspektiv, säger Carina Akterhag.
Att bygga hållbart omfattar även att bygga för alla målgrupper. Det gör Riksbyggen genom StegEtt, ett boende som riktar sig till yngre som söker sin första bostad.
– Specialanpassade boenden för äldre är ytterligare en del av det vi arbetar med för att öka tillgängligheten och mångfalden inom Riksbyggen, avslutar Carina, som även ansvarar för Bonum, Riksbyggens koncept för seniorboende, i regionen.