Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Riksbyggen förvaltar stora värden i Sundsvall

Riksbyggen ska som medlemsägt bostadsbolag värna medlemmarnas intressen och samtidigt se till att generera mesta möjliga samhällsnytta. Därför är alla nyproducerade hus i Riksbyggens bestånd energieffektiva och uppförda i sunda material. Det goda boendet står i centrum för hur Riksbyggen utvecklas och växer för framtiden.

Riksbyggen bygger framtidens attraktiva bostadsområden på sunda gröna värderingar. Man har samma mål i förvaltningen av andra bolags fastigheter, vilket är påtagligt i Sundsvall där Riksbyggen har en stark närvaro genom samarbetspartners.

Är med och utvecklar Sundsvall
Riksbyggens kärnvärden är långsiktighet, trygghet, samverkan och nytänkande. Långsiktighet innebär att man alltid tar hänsyn till hur boendet påverkar miljön, omgivningen och de boende på sikt. Trygghet innebär att man tar ansvar för kundens värden och alltid finns nära till hands. Samverkan med kunder, boende, fastighetsägare och offentliga verksamheter stärker Riksbyggens erbjudande. Med nytänkande menar Riksbyggen att man välkomnar nya idéer som kan utveckla det goda boendet på sikt.
Tillgång till ett bra boende är en grundläggande faktor för att skapa långsiktig hållbarhet och ett samhälle i balans. Det tar Riksbyggen på största allvar, vilket också är påtagligt i de områden som Riksbyggen förvaltar i Sundsvall.
– Det talas mycket om att förtäta staden och bygga ett mer sammanhållet Sundsvall vilket vi gärna bidrar till. Vi har redan idag ett stort antal bostadsrättsföreningar i Sundsvall som vi förvaltar och en del av det dagliga arbetet handlar om att hjälpa befintliga föreningar att se över sitt underhåll, berättar Maria Sundqvist, kundansvarig vid Sundsvallskontoret.
Sammantaget handlar det om stora sociala och ekonomiska värden som Riksbyggen anförtros att vidareutveckla och stärka genom god förvaltning. Att till exempel satsa lite extra på gemensamma ytor som möjliggör umgänge bland de boende är något som Riksbyggen gärna gör. Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare har Riksbyggen kraft att förändra.

Signalerar framtidstro
Riksbyggen har nyligen flyttat in i nya lokaler på Norra Kajen, som är ett av Sundsvalls hetaste utvecklingsområden just nu. Det signalerar framtidstro och Riksbyggens ambition om att vara synliga i staden. Vid planering av nyproduktion kommer Riksbyggen att vara lyhörda inför stadens intressen och behov.
– Sundsvall är en inflyttningskommun med bostadsbrist. Vi hoppas på att kunna vara med i utvecklingen av nya bestånd framöver men samtidigt ser vi också förvaltning av andras fastigheter som ett mycket viktigt samhällsuppdrag, avslutar Maria Sundqvist med.