Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Riksbyggen satsar mer på social hållbarhet

Marknadens efterfrågan på bostäder i alla upplåtelseformer är större än någonsin och det kräver engagemang på bred front. Riksbyggen har varit med och utvecklat den svenska bostadsmarknaden under snart 80 år. Riksbyggen ska vara en samhällsutvecklare under minst lika många år till vilket flera pågående projekt i Östergötland vittnar om.

Riksbyggen vill bygga bostäder för alla skeden i livet. Det omfattar olika typer av bostäder i olika upplåtelseformer – gärna belägna i samma område för att skapa mångfald. Att bygga för en så bred målgrupp som möjligt innefattar också att bygga bostäder i olika storlekar, där de minsta bostäderna inte får glömmas bort.

Ska fördubbla till 2023
Riksbyggen möter framtiden med sina fyra affärsområden: kooperativa hyresrätter inklusive äldreboenden, traditionella bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
– Vi ser mycket positivt på utvecklingen av bostadsmarknaden i vår region, säger Johan Tillmar, projektutvecklare i Östergötland och Nyköping. Målet är att vi ska fördubbla vår verksamhet i Östergötland fram till 2023. Utvecklingen av Ostlänken är något som gynnar oss, vi kommer att kunna bygga många nya bostäder som en del av regionens totala utveckling.
Det blir till exempel flera hundratals nya bostäder i området Inre hamnen i Norrköping, där Riksbyggen har tre planerade projekt i den första etappen som nu byggstartas av kommunen i det citynära läget. Parallellt pågår utveckling av ett nytt bostadsområde mellan Finspång och Norrköping, där Riksbyggen i skrivande stund säljstartar naturnära bostadsrätter i Svärtinge.
– Radhusen lämpar sig oerhört bra för den som söker ett eget boende, med mycket grönska och möjligheten att odla på hemmaplan, men som samtidigt vill ha bekymmersfriheten med en bostadsrätt, tillägger Johan Tillmar.

Mer social hållbarhet
Att bygga mer hållbart är sedan länge synonymt med Riksbyggens mål och ambitioner, till exempel certifieras all Riksbyggens nyproduktion av flerfamiljsbostäder enligt Miljöbyggnad silver. Utvecklingen av den nya bostadsrättsföreningen i Svärtinge är ett väldigt bra exempel på ett mer hållbart byggande – här förenas alla aspekter av hållbarhet i ett boende som lyfter den sociala miljön i och omkring boendet.
– Vi förstärker fokus på social hållbarhet med gemensamma ytor, helhetsekonomi och andra värden som vi kan bidra med. I Inre hamnen har vi satsat på gemenskap med bland annat cykelverkstad och vi placerar våra gemensamhetslokaler i markplan för att bidra till trygghet i området. Det gäller inte bara Inre hamnen, vi söker integrera den sociala aspekten i alla våra projekt, upplyser Johan Tillmar.
Öppna, ljusa lägenheter som är tillgängliga för en större målgrupp understryker tillsammans med gröna omgivningar det sociala. Det gröna perspektivet sträcker sig över materialval och energiåtgång, liksom byggtekniska aspekter och förvaltande av det färdiga huset. Den ekonomiska hållbarheten förknippas med att bygga för ett långsiktigt förvaltande där fastighetens värde bevaras.