Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Riksbyggen ska stärka Norrbottens bostadsbestånd

Marknadens efterfrågan på bostäder i alla upplåtelseformer är större än någonsin och det kräver engagemang på bred front. Riksbyggen har varit med och utvecklat den svenska bostadsmarknaden under snart 80 år, och ska vara en samhällsutvecklare att räkna med under minst lika många år till.

Riksbyggens engagemang sträcker sig över hela Sverige med pågående projekt från norr till söder. När Kirunas stadskärna flyttas är Riksbyggen med, liksom då gruvan växer i Gällivare och nya bostäder efterfrågas här. Riksbyggen är med och bygger bostäder för livets alla skeden, i alla delar av landet.

Stark utveckling i norr
Luleå är en växande stad med stort behov av nya bostäder. Riksbyggen har för avsikt att stärka sitt varumärke i norr och hoppas på att kunna påbörja nya projekt i Luleå. I skrivande stund ligger utvecklingen av nya bostäder i Malmfälten dock närmare i tiden.
– LKAB tillhandahåller mark för bostadsutveckling i regionen och vi planerar för 250 nya lägenheter fördelade på Kiruna och Gällivare, berättar Lars Lundgren, som ansvarar för Riksbyggens bostadsutveckling i hela Norrland – från Sundsvall till Kiruna.
Riksbyggen bygger just nu i Kiruna, i ett premiumläge vid foten av Luossavaaras skidbacke.
Här kommer Brf Fjällvyn att omfatta närmare 50 bostadsrätter varav de flesta redan är sålda. I Gällivare byggs parallellt ett 40-tal bostadsrätter i en första etapp varav mer än hälften är sålda.
– Ambitionen är att vi ska börja sälja etapp två i Kiruna redan nu under 2019, för ytterligare knappt 50 lägenheter i Brf Fjällblicken som ska ligga intill Brf Fjällvyn med otroligt fina vyer mot naturen och Kebnekaise, upplyser Lars Lundgren.
Även om det finns många planer på byggnationer i Kiruna så är 100 nya bostadsrätter ett betydande tillskott för staden. Och allt ska byggas hållbart för framtiden.

Höga förvaltningsmål
Att bygga mer hållbart är sedan länge synonymt med Riksbyggens mål och ambitioner, till exempel certifieras all Riksbyggens nyproduktion av flerfamiljsbostäder enligt Miljöbyggnad silver. Projekten i Norrbotten är inga undantag – samtliga ska certifieras på nivå silver.
Riksbyggen bidrar även med utveckling av de fastigheter man förvaltar och vill minska miljöavtrycket med lägre energikonsumtion och smarta system i fastigheterna. Det pågår ständigt omfattande utvecklingsarbete gällande förvaltningen av hela beståndet i Norrbotten, något som Marknadsområdeschef på förvaltning Björn Lundberg ser som en nödvändighet ur ett hållbarhetsperspektiv.
– Vi bistår till att skapa framtidens attraktiva bostadsområden på sunda gröna värderingar. Vi har samma mål i förvaltningen oavsett vem som äger fastigheten, vilket är påtagligt över hela Norrbotten där Riksbyggen har en stark närvaro genom samarbetspartners, säger Björn Lundberg.