Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Riksbyggen underlättar för en hållbar livsstil

Riksbyggen skapar rum för hela livet. Det är ett uppdrag som rymmer mycket, inte minst ansvar för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Hållbarhetsperspektivet integreras inte enbart i nya projekt, utan genomsyrar även förvaltningsuppdraget. Det är tydligt i Eskilstuna, där allt underhållsarbete samt alla renoveringar och ombyggnationer utförs i miljöns tecken. Samtidigt säkerställs möjligheter för människor att bo tryggt och komfortabelt till rätt pris.

Medlemsägda Riksbyggen har värnat om det hållbara och trygga boendet i över 70 år. Företaget grundades i Göteborg och har under de senaste decennierna etablerats i de flesta stora och medelstora städer. Idag är Riksbyggen ett av landets ledande fastighetsbolag med en heltäckande tjänsteportfölj som omfattar allt från nyprojektering, renovering och restaurering till drift, boendeservice och förvaltning. Ambitionen är att skapa attraktiva och framförallt hållbara boenden för alla.

Underlättar för boende att leva hållbart
Riksbyggen förvaltar omkring 1000 lägenheter fördelade på 30 bostadsrättsföreningar i Eskilstuna med omnejd. Dessutom ingår ett antal kommersiella fastigheter i förvaltningsuppdraget, bland annat fastigheter för handelsverksamhet såsom köpcenter. Det kombinerade uppdraget ger Riksbyggen en god insikt i vad som behövs för att utveckla staden.
Alla investeringar görs i enlighet med Riksbyggens förvaltningsmodell, där nya åtgärder måste utföras i linje med miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Det tydliggörs bland annat genom miljöstrategin ”Planeten ska med”, som stödjer och gör det möjligt för föreningarna att uppnå ökad hållbarhet.
– Vi arbetar mycket långsiktigt och en viktig del av vårt uppdrag är att underlätta för boende att leva hållbart. Därför har Riksbyggen utvecklat Klimatskolan, ett utbildningskoncept för boende som sprids till allt fler föreningar över hela Sverige. Där får de boende tips om enkla vardagsåtgärder som effektivt bidrar till att minska föreningens miljöpåverkan, säger Camilla Mersin, marknadsområdeschef Mälardalen.

Värnar om social hållbarhet
Riksbyggen visar med sina olika åtaganden vägen till en mer hållbar samhällsutveckling med klimatsmarta bostäder och verksamhetslokaler. Det finns många framgångsrika exempel på hur hållbarhetsarbetet utvecklas i befintliga föreningar i Eskilstuna.
De senaste investeringarna i Brf Eskilstunahus 10 vittnar om den långsiktiga åtgärdsplanen, där man tar stor hänsyn till sociala värden. Föreningen ska få en ny innergård som är mer attraktiv för utevistelse, som välkomnar nya möten och skapar grunden för ett utökat umgänge bland de boende. I den arkitektritade planlösningen ryms både nya cykelparkeringar, nya lekplatser och grillplatser, allt omgivet av vacker grönska.
– Projektet vittnar om vår strävan efter att skapa rum för hela livet. De boende i Brf Eskilstunahus 10 kommer att få helt nya möjligheter att skapa en aktiv fritid tillsammans och detta är ett bra exempel på hur vi värnar om social hållbarhet, poängterar Camilla Mersin.
Riksbyggens kundansvarige förvaltare, Laszlo von Óvári, driver projektet tillsammans med styrelsen. Ombyggnaden sker i etapper varav den första är avslutad och de två resterande kommer att vara färdigställda innan sommaren.