Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Riksbyggen utvecklar moderna, miljöriktiga boenden på Norra Älvstranden

I drygt 70 år har kooperativa Riksbyggen arbetat med hållbarhet i ordets rätta bemärkelse. Genom att förvalta och ständigt förädla det man byggt drar Riksbyggen sitt strå till stacken för det långsiktigt hållbara samhället. Ambitionen omfattar såväl miljömässig som ekonomisk och social hållbarhet. Därför projekterar, bygger och förvaltar Riksbyggen boenden för alla faser i livet, myntat i devisen Rum för hela livet. Brf Ellinor och det senaste projektet Brf Linnea på Norra Älvstranden i Göteborg understryker ambitionen om ett hållbart byggande. Redan från början var siktet ställt på en hög miljöklassning.

Norra Älvstranden är en levande del av Göteborg. Det var här som staden först anlades av Karl IX år 1603. Dockan och Bockkranen är arv från varvsepoken då Göteborg var en av världens främsta skeppsbyggarstäder. Här växer nu en modern och attraktiv stadsdel fram, med hela stadens utbud inom bekvämt räckhåll.

Brf Ellinor och Brf Linnea – flaggskepp för Riksbyggens miljöarbete
Brf Ellinor är Göteborgs första nyproducerade flerbostadshus som certifierats enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Samma ambition genomsyrar Brf Linnea, som liksom Brf Ellinor är ett modernt höghus i Västra Eriksberg, beläget intill den för Norra Älvstranden kännetecknande Bockkranens västra fot. Med utsikt över älven och nära till kajerna i dockan erbjuder Brf Linnea och Brf Ellinor en fantastisk boendemiljö som genomsyras av lugn, samtidigt som stadens utbud finns bekvämt inom räckhåll.
I området har det skapats nya möjligheter för människor att träffas och trivas med nya torg och grönområden. Bostäderna är uppförda med höga krav på modernitet, funktion och kvalitet, samtidigt som man tar hänsyn till miljö- och kostnadseffektivitet.
– Både Brf Ellinor och Brf Linnea är särpräglade miljöprojekt. Vi är mycket stolta över de båda husen, dels Brf Ellinor som redan är inflyttat men även Brf Linnea som nu är under uppförande, säger byggnadsingenjör Christina Westerlund, projektledare med helhetsansvar för produktionen av bland annat Brf Ellinor och Brf Linnea.

Delaktiga i stadens utveckling
Kajerna på Norra Älvstranden har förvandlats till attraktiva bostäder som varvas med skolor, arbetsplatser och rekreationsmöjligheter. Här bor man alldeles intill vattnet och en fantastiskt vacker miljö mitt i centrala Göteborg, men samtidigt med vacker natur inpå knuten.
– Som kooperativ förening ser vi det som en självklarhet att vara starkt delaktiga i stadens utveckling och då vänder vi oss till alla målgrupper. Vi finns representerade på Norra Älvstranden med flera föreningar. Vi är även engagerade i utvecklingen av Södra Älvstranden som står på tur för projektering av nya bostäder, berättar Christina Westerlund vidare.
Brf Akterspegeln och Brf Bogsprötet är två andra projekt som Riksbyggen driver på Norra Älvstranden. Planerade Brf Akterspegeln blir den sista pusselbiten i Inre Sannegårdshamnen med 85 lägenheter. Här uppförs även Brf Bogsprötet där försäljning av de 44 lägenheterna nu är i full gång.

Nya boendeformer
Riksbyggens nya koncept för instegsboende, StegEtt, är utformat för en i bostadsutvecklingssammanhang icke-prioriterad målgrupp: unga vuxna och förstagångsköpare. Genom engagemanget i StegEtt öppnar Riksbyggen nya möjligheter för unga familjer och par att skaffa nytt boende, kanske sitt första egna boende. I dagsläget finns det inga bostadsrätter som byggts enligt konceptet StegEtt i Göteborg, men projektering är på gång.
– Vi har också anpassade boenden för seniorer under Riksbyggens paraply, som vi kallar för Bonum vilket betyder Det goda på latin. Detta är också något som vi kommer att bygga upp i Göteborg med flera projekt på gång, fortsätter Christina.

Miljöarbete och utbildning
Riksbyggen är miljöcertifierade enligt ISO 14001, men arbetet slutar inte där. Den starka miljöprofilen finns med hela tiden, i den dagliga verksamheten och i alla nya projekt.
För att säkerställa en hög och hållbar nivå i projekten använder Riksbyggen Miljöbyggnad, ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och fastighetsbranschens krav och regelverk. Sweden Green Building Council (SGBC) utfärdar certifieringen som ger ett kvitto på byggnationers kvalitet när det gäller energi, inomhusmiljö och material. Certifieringsnivåerna är klassade och betygsatta som Brons, Silver och Guld. Både Brf Ellinor och Brf Linnea uppförs enligt nivå Silver.
Inom Riksbyggen ses miljöarbetet som en långsiktig investering. Därför erbjuds alla nyinflyttade en gratisutbildning, Klimatskolan, en miljöutbildning som tar upp viktiga saker kring energianvändning, besparingsmöjligheter och kloka miljöinvesteringar. Allt i enlighet med Riksbyggens miljövision och mål.
– Ett annat projekt som vi är delaktiga i är Positive Footprint Housing®, ett samarbetsprojekt här i Göteborg mellan oss, Chalmers, Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park. Satsningen omfattar ett forskningsprojekt och ett bostadsprojekt som genomförs parallellt. Förhoppningsvis är detta början på ett långsiktigt samarbete. Syftet att skapa ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum, vilket också är en del av vår ambition Rum för hela livet, förklarar Christina Westerlund.

Kommande projekt: med småbåtshamnen som granne
Det startade i Göteborg för 70 år sedan. Idag är Riksbyggen ett av landets ledande bostadsbolag med en heltäckande tjänsteportfölj som omfattar allt från nyprojektering, renovering och restaurering till drift, boendeservice och förvaltning. Ambitionen är att skapa attraktiva och framförallt hållbara boenden för alla – Riksbyggen erbjuder möjligheter för människor att bo tryggt och komfortabelt. Allt detta genomsyras föreningarna på Norra Älvstranden av.
Kommande projekt på Älvstranden kommer att ha en lika hög miljöprofil som bland andra Brf Ellinor och Brf Linnea. Nya bostadsrätter projekteras vid dockan, liksom Brf Ellinor och Brf Linnea en del av det expansiva Västra Eriksberg. Bostadsrätterna nere vid dockan kommer att ha småbåtshamnen som närmaste granne och redan nu kan intresse registreras. Riksbyggen har för avsikt att uppnå en minst lika hög miljöklass även här.