Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Riksbyggen vidareutvecklar attraktiva Sommarro

En del av Riksbyggens affärsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.
I stadsdelen Sommaro planerar Riksbyggen egnahemsbostäder i form av par- och kedjehus. 38 bostäder är redan färdigställda och nästkommande etapp i utvecklingen av området kommer nu att påbörjas.

Sommarro är ett av Karlstads äldsta villaområden som präglas av trävillor och lummiga trädgårdar. Här har Riksbyggen under flera år uppfört arkitektritade parhus och kedjehus som sålts nyckelfärdiga med trädgårdar och altaner. Den femte etappen på området kommer att uppföras med liknande utformning.

Ett område som har allt
Nuvarande etapp på Södra delen av Sommarro är alltså den femte i ordningen i Riksbyggens regi. Efter den kommer man att bygga bostadsrätter i området, så Riksbyggens engagemang på Sommarro är mycket långsiktigt. Detaljplanen beskriver ett område med boende i småhus med par-, kedje-, och radhuskaraktär inom det område som innefattas av de två första kvarteren. Detta för att områdets utformning ner mot älven ska bevaras och att alla ska kunna ta del av närheten till vatten. I den sjätte och sista etappen som ligger intill skogen kommer det att byggas bostadsrätter.
– Vi tror att det är ett bra komplement i ett område som Sommarro. Det skapar alternativa boendeformer i ett etablerat villaområde och samtidigt bidrar det till ökad mångfald och social hållbarhet, säger Viktoria Sundlén, projektledare på Riksbyggen.
Sommarro är ett område som har allt. Med närhet till skolor, förskolor, sjukhus och ett stenkast från stadskärnan är området en trygg plats att leva på. Med naturen som granne är den dessutom vacker. En välbyggd golfbana och skogsområde med elljusspår ligger runt hörnet. Att promenera in till centrum tar inte mer än en kvart, men om man hellre åker buss finns flera busslinjer som förbinder området med resten av Karlstad.

Varför bygga egna hem?
Eftersom ett av Riksbyggens mål är att bygga bostäder för alla skeden i livet så är satsningen på egna hem viktig för helheten. Öppna, ljusa bostäder som är tillgängliga för en större målgrupp understryker tillsammans med gröna omgivningar det sociala.
Riksbyggen satsar även på att minimera miljöpåverkan både under byggprocessen och när projektet står klart. Detta görs bland annat genom att analysera befintliga ekosystemtjänster och på bästa sätt bevara eller kompensera dessa i alla sina områden.
Det gröna perspektivet sträcker sig även över materialval och energiåtgång, likaså byggtekniska aspekter och underhåll av det färdiga huset. Riksbyggen vill skapa möjlighet att leva och bo hållbart och naturnära i en bostad nära centrum på Södra Sommarro.