Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Riksbyggens värden tydliga i Brf Ljuspunkten

Riksbyggen vill bygga bostäder för alla skeden i livet. Det omfattar olika typer av bostäder i olika upplåtelseformer – gärna belägna i samma område för att skapa mångfald. Att bygga för en så bred målgrupp som möjligt innefattar också att bygga bostäder i olika storlekar, där de minsta bostäderna inte får glömmas bort.

Analyser av marknaden visar att det är stor efterfrågan på mindre lägenheter, inte minst i storstadsregionerna, och därför har Riksbyggen satsat på att bygga 95 yteffektiva lägenheter på 27 – 64,5 kvm i Brf Ljuspunkten i Upplands Väsby. Huset omfattas av Riksbyggens egenutvecklade koncept StegEtt, som riktar sig till den som köper bostad för första gången eller för andra målgrupper som vill ha en mindre och smart planerad lägenhet.
Intresset är stort för Brf Ljuspunkten. Att det finns övernattningslägenheter, gemensamma utrymmen och kommersiella lokaler i bottenplan bidrar till att göra området levande dygnet runt, och det skapar också ökad trygghet. För den som vill bo riktigt bra i egen bostad till en rimlig kostnad är StegEtt ett bra alternativ, och i synnerhet i Brf Ljuspunkten som ligger mitt i centrala Upplands Väsby.
Precis som namnet antyder är det ljus som står i fokus för Brf Ljuspunkten. Samtliga lägenheter är byggda för att släppa in så mycket ljus som möjligt, med stora fönster och generösa balkonger. Samtidigt håller bygget tuffa krav när det gäller energiförbrukningen, som beräknas hamna långt under Boverkets krav.

Riksbyggens värden tydliga
Att bygga mer hållbart är sedan länge synonymt med Riksbyggens mål och ambitioner, till exempel certifieras all Riksbyggens nyproduktion av flerfamiljsbostäder enligt Miljöbyggnad silver. Utvecklingen av Brf Ljuspunkten är ett väldigt bra exempel på ett mer hållbart byggande – här förenas alla aspekter av hållbarhet i ett boende som lyfter den sociala miljön i och omkring boendet.
Öppna, ljusa lägenheter som är tillgängliga för en yngre målgrupp understryker tillsammans med en grön innergård det sociala. Det gröna perspektivet sträcker sig över materialval och energiåtgång, liksom byggtekniska aspekter och förvaltande av det färdiga huset. Den ekonomiska hållbarheten förknippas med att bygga för ett långsiktigt förvaltande där fastighetens värde bevaras.
Brf Ljuspunkten är det första planerade projekt som Riksbyggen byggstartat i Upplands Väsby, Det är ett bra exempel på ett projekt som verkligen talar för framtiden och för hur Riksbyggen vill uppfattas. Fler projekt är på gång i Upplands Väsby och nästa på tur är Bonum Brf Orangeriet med 40 bostadsrätter. Bonum är Riksbyggens koncept för seniorboende och vänder sig till hushåll där minst en person har fyllt 55 år. Bostadsrättsföreningens medlemmar får tillgång till individuellt anpassade tjänster. För den som behöver hjälp med något finns en så kallad Bonumvärd till hands. Bonumvärden är lite som gamla dagars viceva?rd men med ett mycket sto?rre utbud av tja?nster.
Ett kommande projekt är också Brf Bikupan, det blir två hus med flexibla lägenheter där små och stora familjer kan växa. Brf Bikupan kommer att bestå av 35 bostadsrätter. Det blir många gröna lösningar som till exempel biodling och möjlighet att hyra en odlingslott.
Marknadens efterfrågan på bostäder i alla upplåtelseformer är större än någonsin och det kräver engagemang på bred front. Riksbyggen har varit med och utvecklat den svenska bostadsmarknaden under snart 80 år. Riksbyggen ska vara en samhällsutvecklare under minst lika många år till.